Hogere kwaliteit en minder kosten door samenwerking

Geplaatst op 8 juni 2012 om 15:30 | In de categorie: ,

TYTSJERKSTERDIEL/ACHTKARSPELEN De samenwerking tussen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen leidt tot minder kosten, hogere kwaliteit van werk en minder kwetsbaarheid. De klanttevredenheid is nog niet op alle onderdelen van de samenwerking toegenomen, maar de colleges van b&w verwachten dat dat snel zal verbeteren. Dit blijkt uit de evaluatie van de samenwerking.

 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vertonen grote overeenkomsten. Het zijn beide plattelandsgemeenten met veel kleine kernen en rond de 30.000 inwoners. Uit de evaluatie van de samenwerking blijkt dat er ook verschillen zijn. Zo wijken de organisatiecultuur, de werkprocessen en (computer)systemen van elkaar af. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak in de samenwerking, waardoor nog niet op alle onderdelen resultaten zijn geboekt. De gemeenten beschouwen deze constateringen uit de evaluatie als waardevolle leerpunten om de samenwerking verder te verbeteren.

 

De samenwerking heeft al geleid tot meer efficiƫntie, waardoor er besparingen zijn gerealiseerd. Er is onder andere minder personeel nodig, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke afdeling Werk & Inkomen. Daar werkt nog maar 1 manager. Voorheen hadden beide gemeenten een eigen afdeling met elk een eigen manager.

 

De colleges van b&w van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen de raad voor om de samenwerking voort te zetten en te intensiveren. Dat is nodig, omdat er de komende jaren meer taken op de gemeente afkomen. Deze taken zijn voor een gemeente met ongeveer 30.000 inwoners steeds lastiger uit te voeren. Door samen te werken verwachten de gemeenten zelfstandig te kunnen blijven.

 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken sinds eind 2009 intensief met elkaar samen. Nadat de gemeenteraden hiertoe hadden besloten, hebben de colleges vier zogenaamde proeftuinen gekozen waarbinnen de gemeenten samenwerken: een gezamenlijk Klant Contact Centrum (KCC) en gezamenlijke afdelingen Werk en Inkomen, Handhaving en Sportbeheer. Naast deze vier ‘proeftuinen’ zijn de gemeenten ook spontaan op andere terreinen gaan samenwerken.

 

Op 21 juni bespreken de gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de evaluatie van de samenwerking.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *