HoofdnieuwsRegionaal

Achtkarspelen eerste Friese gemeente die pré-mantelzorgwoningen toe wil staan

BUITENPOST – Als eerste gemeente in Friesland komt Achtkarspelen met een pré-mantelzorgwoningen beleid. Het nieuwe beleid richt zich op de groep mensen die nu nog geen directe zorg nodig hebben maar wellicht in de nabije toekomst wel.

Zij krijgen met dit beleid de mogelijkheid om nu al bij kinderen of andere verwante personen te gaan wonen om voor elkaar te zorgen. “Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Het helpt in de strijd tegen eenzaamheid geeft en mensen de kans om in eigen omgeving zorg te verlenen en krijgen. Dit past bij ons sociaal maatschappelijk beleid”, aldus wethouder Jouke Spoelstra. “Daarnaast ontlasten we een gedeelte van de zorgvraag en ontstaat er doorstroming op de woningmarkt”.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en pré mantelzorg?
Bij mantelzorg is er sprake van onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Om toch zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen is voor deze mensen de regeling voor mantelzorgwoningen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de gemeentelijke mantelzorgurgentieverklaring volgens de huisvestingsverordening. Hierin is het mogelijk om vergunningsvrij een aanbouw of 2e woning te bouwen op een bestaand perceel bij verwante personen.

Bij pré-mantelzorg is er nog geen sprake van zorg maar wordt dit wel in de nabije toekomst verwacht. Dit geeft mensen de gelegenheid om op vroegtijdig te kiezen voor een mantelzorgwoning.

Voorwaarden
Er gelden een aantal voorwaarden bij de aanvraag van een pré-mantelzorgwoning. Zo moet er onder andere sprake zijn van een relatie/verwantschap tussen de aanvragers en heeft de aanvrager de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. De gemeente werkt mee aan pré-mantelzorgwoningen met een tijdelijke omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. Na 10 jaar komt de omgevingsvergunning te vervallen (of eerder in geval van overlijden of verhuizing naar een verpleeghuis).

De vergunning komt ook te vervallen als in de loop van de 10 jaar een ‘echte’ mantelzorgsituatie ontstaat waarbij de 2e woning vergunningsvrij is. Houdt de (pré)mantelzorg op, dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Het bouwwerk hoeft niet afgebroken te worden maar de voorzieningen die het tot een woning maken, zoals bijvoorbeeld een keuken en een badkamer, moeten verwijderd worden.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button