Privacybeleid

Uw privacy is ook voor ons als website van groot belang. Hiertoe houden wij ons dan ook aan de privacywet (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij allemaal doen met de informatie die wij over u verzamelen.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kunt ons vragen stellen en/of tips doorsturen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres en uw naam. Bij het versturen van het contactformulier, geeft u automatisch toestemming hiervoor. De informatie die wij hierdoor over u verzamelen, wordt bewaard. De termijn hiervoor is niet vaststaand. Standaard bewaren wij uw gegevens tot uw vraag, tip of klacht is afgehandeld. Daarbovenop worden uw gegevens minimaal zes (6) maanden bewaard, om ook in de toekomst lering uit te halen. Mocht de situatie hierom vragen, kan deze termijn steeds met drie (3) maanden worden verlengd. U stemt hiermee in als u contact zoekt via het contactformulier.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in op kunnen slaan, zodat je niet steeds alles in hoeft te vullen. Denk aan contactformulieren. Met diezelfde cookies kunnen wij echter ook zien dat u onze website weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website zullen dan niet meer goed werken. Met andere bedrijven die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Google Adsense

Op deze website worden advertenties getoond met behulp van Google Advertenties. Door het gebruik deze website, gaat de gebruiker er mee akkoord dat derden cookies in de browser van de gebruiker mogen plaatsen. Hierdoor valt er voor deze partijen gerichter te adverteren. Externe leveranciers, zoals Google, maken gebruik van cookies op deze website. Zo kunnen zij advertenties weergeven op basis van u eerdere bezoeken. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan gebruikers van deze website op basis van hun bezoek (geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) aan deze site en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden (https://adssettings.google.com/) voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacy beleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Google Analytics

Om bij te houden hoe de bezoekers zich op onze website begeven, maken wij gebruik van Google Analytics. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin zijn strikte afspraken gemaakt over wat zij mogen bijhouden. Het is Google niet toegestaan om de verkregen informatie in te zetten voor andere Google diensten, dan Google Analytics. Door Google wordt uw IP-adres geanonimiseerd. Hierdoor is de informatie niet terug te leiden naar een persoon of computer.

Advertenties

Op deze websites worden advertenties getoond op de hoofdpagina en berichtenpagina’s. Deze advertenties linken naar websites van de adverteerder. Mogelijk wordt hierbij uw IP-adres opgeslagen door de website waar u heen gaat. Lees daarom ook daar de privacyverklaring goed door. Uw IP-adres wordt door deze website niet gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Alle bezoekers krijgen dezelfde advertenties te zien, behalve de advertentieblokken van Google Adsense. Zie daarvoor het kopje hierboven.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te kunnen waarborgen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding (SSL of Secure Sockets Layer). Hierdoor is de verbinding tussen u en onze webservers volledig afgeschermd wanneer u gegevens invoert.
  • Derden krijgen geen toegang tot de persoonsgegevens en berichten van mensen die op welke manier dan ook contact zoeken met ons, tenzij daar expliciet toestemming voor is gevraagd en gegeven. Dat geldt ook voor de sociale media kanalen.

Journalistiek

Deze website wordt uitsluitend voor journalistieke doeleinden gebruikt. De AVG, een Europese wet, verplicht landen om uitzonderingen te maken voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. Dat houdt kort gezegd het volgende in:

  • Er kan niet worden gevraagd om namen te verwijderen van deze website (recht op vergetelheid is niet van toepassing)
  • Als er toestemming is gegeven voor publicatie van privacy-gevoelige beelden of teksten kan deze niet worden ingetrokken (recht op intrekking is niet van toepassing)
  • Er kan niet worden gevraagd om een rectificatie van persoonsgegevens (recht op rectificatie is niet van toepassing)
  • Er kan niet worden gevraagd om inzage in de verwerking van persoonsgegevens door deze website en haar partners (recht op inzage is niet van toepassing)
  • Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens (recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens is niet van toepassing)
  • Er kan niet worden gevraagd om persoonsgegevens die bekend zijn bij deze website (recht op dataportabiliteit is niet van toepassing)

Natuurlijk zijn wij flexibel en wij kunnen dus besluiten om af te wijken van onze rechten om een belanghebbende tegemoet te komen. De bovenstaande punten zijn opgenomen in artikel 43 van de uitvoeringswet AVG. Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken wanneer dat noodzakelijk is voor een journalistiek doel. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zullen dus niet zomaar persoonsgegevens openbaar maken, gezichten van mensen worden onherkenbaar gemaakt en kentekens zullen eveneens niet gepubliceerd worden wanneer er (ernstig) letsel in het spel is.

Fotografie

Op deze website worden beelden geplaatst die door fotografen zijn gemaakt. De nieuwe AVG is ook van toepassing op de fotografie. Foto’s zijn normaliter persoonsgegevens en dus geldt dat de wet AVG van toepassing is wanneer wij de beelden opslaan en publiceren. Volgens de wet mogen foto’s waarop een persoon zonder onevenredige moeite identificeerbaar is niet worden gepubliceerd of verwerkt, tenzij daar aantoonbare toestemming voor is gegeven. Echter is voor de meeste foto’s op deze website een uitzondering op die regels te maken omdat het hier om een journalistiek belang gaat. Echter zijn er ook op deze website ook foto’s te vinden waarbij er niet direct een journalistiek belang van toepassing is. Wij maken voor de publicatie van een foto de afweging of: een persoon direct of indirect identificeerbaar is aan de hand van de foto, er sprake is van een journalistiek belang of, in het meest gunstige geval, er toestemming van de betrokkenen is. Bij foto’s die in de openbare ruimte worden gemaakt zijn er vaak veel mensen te vinden op de gemaakte beelden. Meestal zijn deze personen niet identificeerbaar aan de hand van de foto en dus is de AVG niet van toepassing op deze foto’s.


Wanneer deze website wijzigt, zal ook deze verklaring worden gewijzigd. Ook kan de verklaring tussentijds wijzigen.

Back to top button