HoofdnieuwsRegionaal

Besmettingen blijven in Fryslân wel dalen, eerste derde prik gezet

FRIESLAND – Voor de vierde week op rij zijn de Friese coronabesmettingen gedaald. Al is de afname beperkt: van 529 vorige week naar 499 deze week. Landelijk gezien was Fryslân de enige provincie waar de cijfers daalden. Voor de eerste keer is vandaag (vrijdag) een derde coronaprik gezet bij een inwoner van Fryslân.

Door de afname kleurt Fryslân als laatste Nederlands provincie ook oranje op de Europese coronakaart. Waar de cijfers hier de afgelopen tijd verhoudingsgewijs hoog waren, zijn ze nu nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde.

In de noordoosthoek van de provincie dalen de cijfers voor het eerst in vijf weken. Ze namen ook iets sneller af dan in de rest van de provincie. Er zijn geen uitgesproken grote clusters meer. Toch duiken relatief gezien nog steeds de meeste besmettingen op in dit deel van de provincie. Waar Noardeast-Fryslân en Dantumadiel landelijk koplopers waren onder de gemeenten, zijn ze ook in dat opzicht gedaald.

Vaccinaties
Dankzij de 3408 inentingen in de afgelopen week, is de vaccinatiegraad verder gestegen. Van alle 570.000 inwoners van Fryslân boven de twaalf jaar is 76,3 procent nu volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 75,9 procent. Na de vier Friese Waddeneilanden zijn procentueel gezien in Harlingen (79,0), Heerenveen (78,5) en de Stellingwerven (78,3 en 78,4) de meeste mensen boven de twaalf volledig gevaccineerd. Inmiddels zijn er door de GGD 716.335 prikken gezet bij Friezen.

Derde prik
Vandaag (vrijdag) heeft de eerste persoon in Fryslân een derde coronavaccinatie gekregen. Sinds woensdag krijgen alleen mensen met een slecht afweersysteem hiervoor via het ziekenhuis een uitnodiging. De GGD verzorgt deze inentingen. In Fryslân komen hiervoor zo’n 11.000 inwoners in aanmerking.

16.000 prikken zonder afspraak
Het aandeel prikken zonder afspraak neemt verder toe. Dit gebeurt nu bij twee op de vijf inentingen. Dit kan op de vier vaste locaties in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, tot een uur voor sluitingstijd. Sinds de start op 9 juli is hier bijna 12.000 keer gebruik van gemaakt. Deze week waren dit er 1395.

De prikbus noteerde deze week de 4000e vaccinatie sinds hier op 1 juni mee begonnen is. Ook deze inentingen gaan zonder afspraak. De komende week staat de bus in Drachten (dinsdag), Leeuwarden (woensdag), Damwoude (donderdag) en Oldeberkoop (vrijdag). Opgeteld is er nu op vaste locaties en in de vaccinatiebus 16.000 keer geprikt zonder afspraak.

Mensen kiezen voor afspraakloos prikken vanwege het gemak. Het tonen van een identiteitsbewijs is voldoende. Een afspraak maken via website of telefoonnummer is voor sommigen moeilijk of vervelend. Geregeld komen mensen langs die toevallig in de buurt waren. Voor anderen is een afspraak lastig in te passen in het werk. Mede daarom zijn alle vaccinatielocaties ook een avond per week open. Openingstijden staan op de website.

Mensen met prikangst kunnen op afspraak terecht in Sneek, op dinsdagen en zaterdagen. Op de eerste zaterdag kwam hier het maximumaantal van acht mensen op af. Zeven lieten zich prikken.

Friestalige informatie
De Friestalige coronainformatie die mensen via een GGD-website kunnen laten voorlezen, is uitgebreid. Er is nu informatie te horen over onder meer vaccineren, testen en coronatoegangsbewijzen.

Scholen
Voor het eerst in drie weken liep het aantal besmettingen bij kinderen en leraren die naar de basisschool gaan weer op. Van 51 vorige week naar 85 deze week. Het hoogste aantal besmettingen op één school was negen. Bij de meeste scholen gaat het om een enkele besmetting. Sinds 20 september hoeven alleen nog de ‘beste vriendjes’ van een positieve leerling in quarantaine.

In het voorgezet onderwijs namen de besmettingen juist af, van 147 naar 95 in een week tijd. Hier was één cluster van meer dan tien personen.

De cijfers
De afgelopen week zijn 5152 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 5034. In totaal zijn nu 549.352 tests door Friezen bij de GGD gedaan.

Met de 499 besmettingen van deze week zijn nu in totaal 54.461 Friezen positief getest. Het aantal besmettingen in Fryslân liep vooral op onder basisschoolleerlingen en dertigers. Tieners kennen het meeste aantal positieve tests, al lag dit wel lager dan week eerder. Onder zeventigplussers zijn er nauwelijks positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn vier ziekenhuisopnames gemeld aan GGD Fryslân (vorige week één). Voor de derde week op rij zijn er geen sterfgevallen doorgegeven aan de GGD.

Gemeenten
In Waadhoeke en Smallingerland steeg het aantal positieve tests deze week naar verhouding het hardst. De grootste dalers waren Harlingen en Dantumadeel.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 97 (117), Leeuwarden 67 (66), Súdwest-Fryslân 54 (60), Tytsjerksteradiel 50 (52), Smallingerland 49 (29), Heerenveen 37 (36), Dantumadiel 31 (54), Achtkarspelen 31 (35), Opsterland 23 (27), De Fryske Marren 23 (22), Waadhoeke 23 (8), Weststellingwerf 5 (7), Terschelling 5 (3), Harlingen 2 (9), Ooststellingwerf 2 (3), Ameland 0 (1), Schiermonnikoog 0 (0) en Vlieland 0 (0).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button