HoofdnieuwsRegionaal

Besmettingen stabiliseren verder, 16.057 boosterprikken gezet

FRIESLAND – 5491 Friezen testten deze week positief op COVID-19, tegen 5896 een week eerder. 17.191 Friezen lieten zich door de GGD testen, fors minder dan de 24.018 van vorige week. Het aantal gezette vaccinaties, inclusief de boosterprik, steeg van 8624 in een week naar 18.358. Het merendeel hiervan, 16.057 vaccinaties, betrof de boosterprik. Er werden 19 nieuwe ziekenhuisopnames bij de GGD gemeld, tegen vorige week 32. De druk op de Friese zorginstellingen door corona blijft daarmee onverminderd hoog.

Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds het grootst in de groep van vier tot twaalf jaar. In de leeftijdsgroep 18-30 jaar is een daling van 19% te zien. In alle andere leeftijdsgroepen stabiliseerde het aantal besmettingen. Het flink afgenomen tal tests en de toename van het vindpercentage (van 21% naar 24,7%) laat zich waarschijnlijk verklaren doordat deze week meer Friezen een thuistest deden in plaats van een test door de GGD.

Thuistest
Met het gewijzigde testbeleid gebruikten veel Friezen deze week een zelftest. Basisarts Mees van der Hoff van GGD Fryslân legde voor Omroep LEO Middelsé uit waar je op moet letten bij het afnemen van een zelftest: Explainer: Hoe doe je de juiste wijze een zelftest? – YouTube

Onderzoek gedrag en welbevinden
GGD Fryslân doet regelmatig panelonderzoek naar gedrag en welbevinden van de Friezen in coronatijd. Het is niet representatief, maar geeft een beeld van de actuele situatie. Deze keer deden 1384 respondenten mee. Een aantal opvallende zaken sinds de vorige meting in oktober:

• Het aantal mensen dat aangeeft zich vanwege klachten te laten testen bij de GGD is gestegen en is terug op het niveau van de pieken in januari en april/mei (van 15% naar 25%)
• 77% van de respondenten zegt een boostervaccinatie te nemen zodra zij hiervoor een uitnodiging krijgen. Van de overige deelnemers zegt 7% geen boostervaccinatie te nemen, 13% nog te twijfelen of ze een boostervaccinatie nemen en 3% dat zij al een boostervaccinatie hebben gehad. Hoe ouder de deelnemers, hoe vaker zijn overwegen een boostervaccinatie te nemen.
• Het aantal mensen dat in de zes weken voor afname van het onderzoek meer dan één zelftest heeft afgenomen, is sterk gestegen (46% naar 63%). Met name de groep 18 tot 55-jarigen geeft aan gebruik te maken van de zelftest . Friezen jonger dan 18 doet niet mee aan dit onderzoek, maar uit data over testen blijkt de groep 11 tot 20 in deze periode het vaakst bij de GGD te komen voor een bevestigingstest na positieve zelftest.
• Het aantal mensen dat ventileert (altijd een raam of rooster open én minimaal twee keer per dag doorluchten) is gedaald (33% naar 28%)

Boostervaccinatie
Deze week zijn er 16.057 extra prikken (boostervaccinatie) gezet. Vandaag worden geboortejaren 1951 en 1952 opgeroepen om een afspraak voor de boostervaccinatie te maken.

Hulp huisartsen bij boosterprik
GGD Fryslân streeft ernaar dat alle Friezen van 60 jaar of ouder voor einde jaar een boosterprik kunnen krijgen. Deze opdracht van het kabinet is een forse operatie: de komende weken worden er 30.000 prikken per week gezet. Naast huisartsen bieden onderwijsinstellingen en bedrijven steeds meer hulp aan. Friese huisartsen gaan de GGD daarbij helpen. In Koudum gaat de huisarts 3000 inwoners vaccineren en Jubbega worden op deze manier 1200 mensen geprikt.

Ook onderwijsinstellingen en bedrijven bieden steeds meer hulp aan. Van de tot nu toe 128 aangemelde Friese zorginstellingen zonder medische dienst zijn er inmiddels 53 ingepland voor een boosterprik voor de bewoners. Deze worden gezet door de huisarts. Verwachting is dat voor het eind van dit jaar alle bewoners van de Friese zorginstellingen hun booster hebben kunnen ontvangen. Een aantal Friese huisartsen zet ook de prik bij niet-mobiele thuiswonenden. Mensen die wel mobiel zijn en niet over vervoer kunnen beschikken kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum van hun gemeente voor vervoer naar de priklocatie.

Druk op de zorg neemt nog steeds toe
Hoewel de besmettingscijfers zich stabiliseren is deze stabilisatie nog niet te merken aan de druk op de Friese zorg. Er liggen nu 102 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 20 in een IC-bed. Dat is iets meer dan vorige week. De prognose is dat de stijging nog enige tijd aanhoudt, voordat de stabilisatie en daling die zich nu in de besmettingen laat zien ook zichtbaar wordt in de ziekenhuisopnames.

De cijfers  
De afgelopen zeven dagen zijn 17.191 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 24.018 vorige week. Het vindpercentage steeg van 21 procent naar 24,7%.

Het totaal aantal besmettingen komt met de 5491 van deze week op 85.534. Vorige week waren er 5896 positieve tests. Er zijn 6 overlijdens doorgegeven. Er werden 19 ziekenhuisopnames gemeld bij GGD Fryslân, tegen vorige week 32. In de Friese ziekenhuizen liggen 102 coronapatiënten, onder wie 20 op een IC-bed. 8 personen overleden aan de gevolgen van Corona. Bij de GGD zijn 9 overlijdens gemeld, tegen 8 een week eerder.

Gemeenten 
In 14 van de 18 Friese gemeenten is een stabilisatie of een lichte daling van de besmettingscijfers te zien.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 1142 (1202), Súdwest-Fryslân 689 (762), Heerenveen 401 (402), Smallingerland 561 (666), De Fryske Marren 423 (463), Noardeast-Fryslân 388 (395), Opsterland 243 (255), Dantumadiel 186 (201), Waadhoeke 308 (394), Weststellingwerf 181 (209), Achtkarspelen 257 (298), Tytsjerksteradiel 271 (270), Ooststellingwerf 249 (241), Harlingen 134 (92), Terschelling 32 (32), Vlieland 3 (3), Ameland 15 (6), en Schiermonnikoog 8 (5).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button