HoofdnieuwsRegionaal

Besmettingen stijgen iets minder snel, eenzaamheid neemt toe

FRYSLÁN – De besmettingen met het coronavirus blijven in Fryslân flink stijgen, maar minder snel dan in de twee voorafgaande weken. Waar de toename toen wekelijks 40 procent hoger was, was dit deze week bijna 30 procent. De situatie blijft daarmee zeer ernstig. Het gevoel van eenzaamheid onder Friezen neemt toe, blijkt uit onderzoek. Driekwart van de Friezen viert Kerst thuis.

Vanwege Kerst brengt GGD Fryslân dit weekbericht een dag eerder uit dan gebruikelijk en beslaat het een periode van zes in plaats van zeven dagen. In de afgelopen zes dagen kwamen er 1533 besmettingen bij, gemiddeld 256 per dag. Een week eerder waren er 1387 infecties in zeven dagen. Dit was met 198 per dag ruim een kwart minder. De zwaardere lockdown waar Nederland nu in zit, is anderhalve week geleden afgekondigd. Het effect is hiervan in de cijfers pas na de Kerst te verwachten.

Opvallend is dat het aantal besmettingen onder ouderen sterker oploopt dan in andere leeftijdsgroepen. Dit geldt voor zowel vijftigers, zestigers als zeventigplussers. Voor het eerst in weken noteerde Leeuwarden meer besmettingen dan Súdwest-Fryslân.

Eenzaamheid

Iets meer dan de helft van de Friezen voelt zich eenzaam in deze coronaperiode. Dit blijkt uit panelonderzoek van GGD Fryslân onder 2282 inwoners. Dit is een aanmerkelijk groter deel van de bevolking dan in de eerste coronagolf. Toen voelde de helft van de jongeren zich eenzaam en bleef het percentage in andere leeftijdsgroepen lager. Jongeren tot 25 jaar ervaren vaker psychische klachten dan andere leeftijdsgroepen, zij voelen zich ook vaker eenzaam.

Ondanks de lastige tijd heeft 88% van de deelnemers begrip voor maximaal drie gasten thuis met Kerst, dit is wel minder hoog dan bij andere maatregelen. Een verklaring kan zijn dat deze beperking een beetje (32%) dan wel heel veel (25%) impact heeft op de deelnemers. Toch zegt 82% zich eraan te gaan houden. De meesten vieren kerst thuis (75%) of bij familie (20%), een klein deel viert het bij vrienden (1%) of doet iets anders (3%).

Met de Kerstdagen in zicht hebben de artsen infectieziektebestrijding van GGD Fryslân hun zorgen geuit over de verspreiding van het virus doordat mensen elkaar opzoeken. Zelfs binnen de beperkingen die het kabinet heeft opgelegd, kan het virus hiervoor voldoende gelegenheid krijgen.

Vaccineren

De voorbereidingen voor het vaccineren in WTC Expo in Leeuwarden gaan tijdens de kerstvakantie door. Het vaccineren van zorgmedewerkers start op 18 januari. De werving van medewerkers voor vaccinatiewerkzaamheden in het komende half jaar heeft onder personeel van zorginstellingen en Veiligheidsregio inmiddels 325 reacties opgeleverd. Uit dit aantal blijkt de grote bereidheid om hieraan een steentje bij te dragen. Het gaat naast ‘prikkers’ om onder anderen gastheren- en vrouwen, parkeerwachten en artsen. De externe werving van personeel is eveneens gestart.

Aantal tests

Voor de zesde week op rij is het aantal tests gestegen dat de GGD afnam. In de afgelopen zes dagen zijn er 11.460 gedaan, 1910 per dag. Vorige week waren dit er 13.157 in zeven dagen, 1880 per dag. In Heerenveen ging de zesde testlocatie van GGD Fryslân open.

Sinds begin maart zijn inmiddels meer dan een half miljoen inwoners van Noord-Nederland getest op corona, van wie ruim 170.000 uit Fryslân. Het betekent dat ruwweg één op de vier Friezen een keer getest is. Bij 12.862 inwoners van de provincie is het virus aangetroffen, zo’n 7,5 procent van de groep die gecontroleerd is. Deze week is het overlijden van drie mensen met het virus gemeld bij de GGD en kwamen er negen ziekenhuisopnames bij.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen zes dagen: Leeuwarden 284, Súdwest-Fryslân 270, Waadhoeke 145, Noardeast-Fryslân 126, De Fryske Marren 116, Smallingerland 97, Achtkarspelen 89, Dantumadiel 78, Heerenveen 67, Weststellingwerf 66, Opsterland 51, Tytsjerksteradiel 51, Ooststellingwerf 44, Ameland 27, Harlingen 17, Terschelling 4, Vlieland 1 en Schiermonnikoog 0.

 

 

 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button