HoofdnieuwsRegionaal

Besmettingen verder gedaald, noordoosten blijft hoog scoren

FRIESLAND – De Friese coronabesmettingen zijn deze week gedaald tot het laagste niveau van de afgelopen drie maanden. De 529 positieve tests lagen 11 procent onder de 597 van vorige week.

Meer dan de helft van de besmettingen is aangetroffen in het noordoosten van de provincie. Daar zijn vier van de zes grotere clusters te vinden: in de horeca, op scholen en bij een dorpsfeest.

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân staan landelijk in de top van de gemeenten met
– omgerekend per 100.000 inwoners – de hoogste besmettingscijfers. Ook de andere gemeenten in de noordoosthoek van de provincie, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, scoren hoog. Fryslân blijft ten opzichte van andere provincies in de top 3 staan. Alleen in Limburg en Utrecht zijn de cijfers hoger. Er zijn meer clusters van tien of meer besmettingen die aan elkaar te linken zijn in de provincie: 6 tegen vorige week 3.

De hogere cijfers in het noordoosten zijn daar al een tijdje zichtbaar. Ook het vindpercentage is er hoger. Dit kan erop wijzen dat mensen zich daar minder snel laten testen. Waar de noordoosthoek goed is voor bijna 70 procent van de positieve tests, is er een kwart (1300) van de Friese tests afgenomen. Dit kan erop wijzen dat mensen zich daar minder snel laten testen. Het betekent dat de verspreiding van het virus daar minder goed in beeld is. Een groot deel van de besmette groep is tussen de 18 en 30 jaar. In Achtkarspelen vormen kinderen de grootste groep.

Vaccinaties
Het aantal vaccinaties liep in de afgelopen week iets terug, naar 4560 inentingen. Inmiddels zijn er door de GGD 712.927 prikken gezet bij inwoners van Fryslân. De vaccinatiegraad in de provincie is in een week met een half procent gestegen. Van de 570.000 Friezen die twaalf jaar of ouder zijn is 75,9 procent volledig gevaccineerd.

De vaccinatiegraad ligt vooral in Achtkarspelen (69,5 procent) en Dantumadiel (69,3) onder het Friese gemiddelde. Tot nu toe hebben twintigers en dertigers daar minder vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Het prikken zonder afspraak nam iets af. Van 1502 vorige week naar 1382 deze week. Afspraakloos vaccineren is mogelijk op de vier vaste locaties in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, tot een uur voor sluitingstijd. Mensen met prikangst kunnen op afspraak terecht in Sneek, op dinsdagen en zaterdagen.

De vaccinatiebus blijft eveneens de mogelijkheid bieden om een prik zonder afspraak dichtbij huis te halen. De komende week staat de bus in Burgum (vrijdag 1 oktober), Siegerswoude (woensdagochtend), Frieschepalen (woensdagmiddag) en Harlingen (donderdag).

Scholen
Waar op basisscholen het aantal besmettingen verder terugliep, waren er in het voortgezet en hoger onderwijs deze week meer positieven te noteren. Op basisscholen liepen de besmettingen terug van 67 naar 51. Voor de tweede week op rij halveerde het aantal tests in deze leeftijdsgroep. In het voortgezet en hoger onderwijs daalde het aantal tests iets minder hard. In het voortgezet onderwijs liepen de positieve resultaten op van 123 naar 147.

De voorlichting over corona op scholen is inmiddels afgerond. Na een maand met veel bezoeken aan mbo en hbo zijn alle verzoeken van scholen om langs te komen afgehandeld. Wel zijn er nog enkele mogelijkheden voor studenten om zich op school te laten vaccineren.

Testen voor reizen
De Rijksoverheid stopt met ingang van vrijdag 1 oktober (vandaag) met het gratis testen voor wie op reis wil. Voortaan kan dit alleen tegen betaling, via Testenvoorjereis.nl. Mogelijk melden reizigers zich daardoor bij de GGD voor een gratis test. Dat heeft geen zin. De GGD registreert geen negatieve testuitslagen waardoor die niet te gebruiken zijn voor een QR-code in de CoronaCheck-app. Dit geldt zowel voor reizigerstesten als voor Testen voor Toegang. De GGD registreert alleen wie positief test, want dat is uit volksgezondheidsoogpunt van belang bij de opsporing en indamming van het virus.

De cijfers
De afgelopen week zijn 5034 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 6201. In totaal zijn nu 544.163 tests door Friezen bij de GGD gedaan.

Met de 529 besmettingen van deze week zijn nu in totaal 53.962 Friezen positief getest. Het aantal besmettingen in Fryslân liep vooral op onder tieners en veertigers. Onder zeventigplussers zijn er nauwelijks positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen is één ziekenhuisopname gemeld aan GGD Fryslân. Vijf minder dan vorige week. Er zijn net als vorige week geen sterfgevallen doorgegeven aan de GGD.

Gemeenten
In vijf gemeenten steeg het aantal besmettingen, met Dantumadiel en Tytsjerksteradiel als grootste stijgers. In Waadhoeke was sprake van een daling met 80 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 117 (123), Leeuwarden 66 (88), Súdwest-Fryslân 60 (59), Dantumadiel 54 (38), Tytsjerksteradiel 52 (36), Heerenveen 36 (50), Achtkarspelen 35 (35), Smallingerland 29 (49), Opsterland 27 (21), De Fryske Marren 22 (25), Harlingen 9 (6), Waadhoeke 8 (42), Weststellingwerf 7 (12), Ooststellingwerf 3 (7), Terschelling 3 (5), Ameland 1 (1), Schiermonnikoog 0 (0) en Vlieland 0 (0).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button