Regionaal

Cameratoezicht op basisscholen in Achtkarspelen

BUITENPOST – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende twee jaar alle basisscholen in Achtkarspelen te voorzien van cameratoezicht. Aanleiding voor het besluit zijn de aanhoudende klachten en een onverminderd aantal schademeldingen van de basisscholen in de gemeente.

‘Het is niet alleen dat er vernielingen zijn, waarvan de kosten voor rekening van de gemeente zijn, maar ook de ergernis van troep en viezigheid op de pleinen,’ aldus wethouder Spoelstra. ‘De basisscholen en de gemeente willen graag dat de pleinen een fijne functie in de buurt hebben, ook buiten schooltijd.’

Pilot

In 2019 hebben drie basisscholen in Kootstertille de gemeente gevraagd of de gemeente cameratoezicht wilde ondersteunen en faciliteren, uitgaande van een preventieve werking. De pilot heeft plaatsgevonden in 2020 en was succesvol. Er zijn na installatie van de camera’s, die na de pilot zijn blijven hangen, geen of nauwelijks incidenten geweest. Bij de gemeente zijn geen kostendeclaraties en/of processen verbaal meer ontvangen.

Privacy

Er is goed gekeken naar de Wet op privacy. Want mag je wel overal een camera ophangen? Je mag je eigen eigendom beveiligen d.m.v. een camera. De camera moet dan wel op het eigen terrein gericht zijn. Het gebruik van cameratoezicht moet zijn aangegeven met bordjes. Als er ook geluidsopnames gemaakt worden, moet dit ook aangegeven zijn. Camerabeelden mogen niet langer dan 4 weken bewaard worden, tenzij er concreet strafbare feiten op de beelden staan.

Wanneer het strafbare feit is afgehandeld, moeten de beelden verwijderd worden. ‘Het is zeker niet zo dat de scholen elke dag de camerabeelden bekijken, dit gebeurt alleen als er sprake is van overlast en of vernielingen,’ aldus de wethouder. De bepalingen van privacy die bij het cameratoezicht van toepassing zijn worden door de schoolbesturen in acht genomen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button