HoofdnieuwsRegionaal

COA vraagt gemeente medewerking voor twee opvanglocaties asielzoekers

KOLLUM – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Noardeast-Fryslân gevraagd mee te werken aan twee opvanglocaties in de gemeente, in Kollum en in Dokkum.

Het college stelt de gemeenteraad voor om niet in te stemmen met een tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis in Kollum. Het college vraagt de gemeenteraad om mee te werken aan het vinden van een permanente opvanglocatie voor asielzoekers in Dokkum. De Agendacommissie van de raad heeft besloten dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 20 juli a.s.

Het college stelt voor om niet mee te werken aan een opvanglocatie in Kollum
Dit betreft opvang in het voormalig gemeentehuis te Kollum. Het COA wil daar een tijdelijke noodopvanglocatie voor 200 asielzoekers realiseren voor in eerste aanleg twee jaar. Het college stelt de raad voor om niet in te stemmen met de opvang in het voormalig gemeentehuis. Dit omdat men de opvanglocaties wil spreiden over de gemeente en Kollum de crisisnoodopvang (CNO) de afgelopen maanden gehuisvest heeft. Daarnaast speelt de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding bij het voormalig gemeentehuis een rol en het feit dat met de verkoop van het gemeentehuis de gemeente andere verwachtingen naar het dorp zijn gewekt dan het vestigen van een opvanglocatie.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een locatiescan in Dokkum te doen
Dit betreft een permanente opvanglocatie voor 250 asielzoekers. Het college is van mening dat de gemeente ook bij kan dragen aan de opvang van asielzoekers. Er is nog steeds een tekort aan opvanglocaties in Nederland.

In het najaar kan er een definitief besluit zijn over de eventuele opvanglocatie
Tenminste als de raad instemt met het doen van een locatiescan. In de periode augustus-oktober wordt een inventarisatie gedaan naar geschikte locaties. Samen met de lokale gemeenschap, gemeenteraad en COA wordt de meest geschikte locatie later nader uitgewerkt.

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt is en blijft toenemen
De nood voor opvang in ons land is hoog. Voor een stabiele opvang op lange termijn heeft het COA meer permanente opvanglocaties nodig. Noardeast-Fryslân staat in beginsel positief tegenover het opvangen van asielzoekers.

“Wy nimme ús ferantwurdlikens”
Aldus burgemeester Johannes Kramer. “Noardeast-Fryslân wol syn bydrage leverje oan it opfangen fan asylsikers yn Nederlân. Yn ferbân mei de sprieding oer de gemeente rjochtsje wy ús op Dokkum. Wy wolle fia in folweardich lokaasje-ûndersyk tegearre mei de mienskip besjen hokker plak yn Dokkum it meast geskikt is. De gemeenteried hat dêryn it lêste wurd’’.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button