HoofdnieuwsRegionaalSport

Gemeente Noardeast-Fryslân compenseert ‘coronaschade’ dorpshuizen en sportaccommodaties

KOLLUM – De gemeente Noardeast-Fryslân gaat dorpshuizen en sportaccommodaties compenseren voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Veel dorpshuizen en sportaccommodaties hebben te maken met misgelopen inkomsten als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus.

Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Frylân: “Doarpshuzen en sportferienings binne tige wichtich foar it libben yn de doarpsmienskippen. Hja hawwe it op it stuit tige swier. Ik hoopje dat wy mei dizze kompensaasje harren wat yn ‘e mjitte komme meie en dat dit harren troch dizze drege tiid hinne helpt”.

Uitkering op basis van oppervlakte
Dorpshuizen zijn een belangrijke schakel in de ‘mienskip’ en vormen vaak de spil in tal van activiteiten. In de gemeente Noardeast-Fryslân zijn 32 dorpshuizen. Elk dorpshuis heeft te maken met extra kosten dan wel gemiste inkomsten. De gemeente heeft in totaal 35.000 beschikbaar gesteld om dorpshuizen te ondersteunen. De bijdrage wordt op basis van het aantal vierkante meters oppervlak van de dorpshuizen verdeeld. Hierbij worden 3 categorieën te gehanteerd: Dorpshuizen met minder dan 500 vierkante meter ontvangen  € 750, dorpshuizen tussen de 500 en 900 vierkante meter ontvangen € 1.250 en dorpshuizen groter dan 900 vierkante meter krijgen € 1.750. Deze bijdrage wordt dit jaar nog uitbetaald.

Tegemoetkoming sportaccommodaties
Ook veel amateursportverenigingen en sportaccommodaties ontvangen vanwege de maatregelen rond het coronavirus veel minder inkomsten. Zo mag er sinds 29 september jl. geen publiek meer bij wedstrijden aanwezig zijn en zijn sportkantines gesloten. De gemeente Noardeast-Fryslân compenseert buitensportaccommodaties door de huren van de maanden oktober en november kwijt te schelden. Verenigingen die een zaal(deel) hadden gehuurd kunnen die in deze maanden kosteloos annuleren. De gemeente loopt hierdoor een bedrag van ruim  € 18.000 aan inkomsten mis. In het voorjaar heeft de gemeente reeds 4 maanden kwijtgescholden. Vanuit Het Rijk wordt een groot deel waarschijnlijk gecompenseerd zodat het geen invloed op de gemeentelijke begroting zal hebben.

Steunpakketten vanuit de Rijksoverheid

Vanuit de Rijksoverheid wordt eenmalig geld toegekend om gemeenten te ondersteunen in de extra gemaakte kosten of de misgelopen opbrengsten bij dorpshuizen. Tot nu toe zijn er twee compensatiepakketten beschikbaar gesteld. De totale omvang van de pakketten bedraagt
€ 2.170.000. Ook voor culturele instellingen en vrijwillige jeugdorganisaties heeft de gemeente middelen ontvangen. Het gaat om een totaalbedrag van € 294.000. Er wordt gewerkt aan een voorstel over de verdeling hiervan.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button