HoofdnieuwsRegionaal

GGD Fryslân: Daling besmettingen zet door, testlocatie Kollum gaat sluiten

FRIESLAND – Met 3.266 positieve COVID-19 tests op een totaal van 5.251 afgenomen tests in de afgelopen zeven dagen zet de daling van het aantal besmettingen in Fryslân verder door.

Op 4 april lagen 38 Friezen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 5 op de intensive care. Omdat de vraag afneemt wordt de test- en vaccinatiecapaciteit afgebouwd naar 2.200 tests per dag en 2.000 vaccinaties per week in de eerste week van mei. Dit niveau blijft voorlopig gehandhaafd tot de zomer.

De komende weken werkt GGD Fryslân toe naar een organisatie die past bij de actuele situatie van de coronacrisis en die geschikt is om, wanneer dat nodig is, snel te kunnen opschalen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voor inwoners van Fryslân een test- of vaccinatielocatie binnen 30 minuten bereikbaar moet zijn.

Afschalen testcapaciteit

Vanaf maandag 11 april is het niet meer nodig om bij klachten naar een GGD-teststraat te gaan. Het kabinet vindt een zelftest een betrouwbaar en snel middel en zet vooral in op preventie en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. We zien nu al een afname van het aantal tests en verwachten dat steeds minder mensen bij ons getest zullen worden. Daarom bouwen we de testcapaciteit geleidelijk af naar 2.200 tests per dag in de eerste week van mei.

Dit betekent dat per 15 april van de 9 testlocaties er 4 de deuren sluiten. Dit zijn:

  • Oosterwolde,
  • Kollum,
  • Harlingen en
  • Sondel

Afschalen prikcapaciteit

Met inmiddels meer dan 1,1 miljoen gezette prikken in Fryslân neemt de vraag naar coronavaccins geleidelijk aan af. Dit betekent dat we stapsgewijs gaan afschalen naar 2.000 prikken per week in de tweede week van mei. Vanzelfsprekend blijven we mensen helpen die een coronavaccin willen. Bijvoorbeeld voor een buitenlandse reis of mensen die vanwege ziekte of operatie alsnog óf opnieuw gevaccineerd willen worden. Ook staan we klaar voor vluchtelingen uit Oekraïne, met informatie over corona, vaccineren en desgewenst de prikken zelf.

Testen en vaccineren op één locatie

Omdat het aantal tests en vaccinaties afneemt is er minder capaciteit nodig. Daarom bouwen we de komende weken onze vier vaste vaccinatielocaties in Heerenveen, Dokkum, Leeuwarden en Sneek om tot gecombineerde test- en vaccinatielocaties. In de loop van de komende weken zal de locatie in Drachten worden verplaatst: het Fries Congrescentrum gaat dicht en we openen een nieuwe test- en vaccinatielocatie aan het Helmhout in Drachten.

In de gecombineerde locaties vindt het afnemen van COVID-19 tests voortaan plaats in de ochtend, terwijl de vaccinaties in de middag plaatsvinden. Door ‘s ochtends te testen is de testuitslag nog dezelfde dag bekend. Om besmetting te voorkomen vindt het testen strikt gescheiden plaats van het vaccineren. Tussen de ochtend- en middagdienst worden de testlocaties grondig en volgens strikte hygiëneprotocollen schoongemaakt.

Minder personeel

Op het hoogtepunt van de pandemiebestrijding, in de twee laatste weken van vorig jaar, waren er namens de GGD maar liefst 4.300 mensen actief, wat gelijk is aan 955 fte. Nu de vraag naar testen en vaccineren al enige tijd afneemt, krimpt ons personeelsbestand mee met de vraag. Dit gebeurt voornamelijk door natuurlijk verloop en het aflopen van tijdelijke contracten van mensen die via een uitzendorganisatie voor ons werken. Op het moment dat het nodig is, schalen we weer op. Het gaat hier vooral om bemonsteraars, ontvangstmedewerkers, verpleegkundigen, locatiecoördinatoren, prikkers, runners en medewerkers bron- en contactonderzoek.

Bron- en Contactonderzoek

Het kabinet heeft besloten dat mensen die besmet raken met COVID-19 zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de gedragsregels, waaronder zelfisolatie, contact vermijden met kwetsbare groepen en afstand houden. De GGD blijft echter verantwoordelijk om het virus te blijven volgen. Lokale uitbraken brengen we daarom nog steeds in kaart, net als besmettingen onder bepaalde (kwetsbare) doelgroepen. Daarnaast wordt de hoeveelheid coronavirus in het rioolwater onderzocht en vervolgd. Het aantal testen en bron- en contactonderzoeken neemt dus af, maar blijven we in specifieke gevallen wel doen om zicht te houden op de verspreiding van het virus en eventuele nieuwe varianten.

 GGD Fryslân blijft alert

Om bij een eventuele grote opleving van het virus direct grote groepen mensen te kunnen testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek te kunnen doen, blijft de COVID-organisatie op een bepaald niveau gehandhaafd. Zo kunnen de gecombineerde test- en priklocaties snel worden opgeschaald door het verruimen van openingstijden, het uitbreiden van het aantal test- en prikstraten en de inzet van meer personeel.

Dit betekent niet alleen dat een bepaald minimumaantal medewerkers beschikbaar blijft, maar ook dat het gebruik van de test- en priklocaties in elk geval tot het eind van dit jaar gegarandeerd is. Dit geldt ook voor de noodzakelijke test- en vaccinatiemiddelen, ICT, inrichting van locaties en communicatiemiddelen. Zo blijven we alert en in staat om direct te handelen als het nodig is.

 Pop-uplocaties

Volgende week zijn de volgende pop-up locaties open: Drachten, Bakkeveen, Lemmer, Nijemirdum, Gorredijk, Joure. Iedereen vanaf 12 jaar kan hier zonder afspraak terecht voor een eerste, tweede of boosterprik. 70-plussers kunnen zonder afspraak een herhaalprik halen. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen alleen op afspraak én in onze vaste locaties een prik halen. Dat geldt ook voor 60 tot 69-jarigen die een herhaalprik willen. Kijk op onze online informatiepagina voor openingstijden en adressen van de pop-up locaties.

De cijfers (tot en met 8 april)

Er zijn ruim 5.251 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, vorige week waren dat er ruim 10.522. In totaal testen 3.266 mensen positief. Dat is een daling van 52,4 procent ten opzichte van vorige week. Er zijn 13.023 prikken gezet, waarvan 2.037 boosterprikken en 10.754 herhaalprikken waarvan 577 op pop-up locaties. Tot nu toe hebben 413.916 Friezen een eerste vaccinatie, 369.410 een tweede vaccinatie, 314.589 een boosterprik en 48.108 een herhaalprik gehaald.

Gemeenten (cijfers tot en met 8 april 2022)

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 690 (1.378), Súdwest-Fryslân 539 (1.053), Heerenveen 321 (572), Smallingerland 311 (686), De Fryske Marren 281 (538), Waadhoeke 234 (512), Noardeast-Fryslân 228 (415), Weststellingwerf 171 (331), Opsterland 163 (312), Ooststellingwerf 167 (296), Tytsjerksteradiel 145 (344), Achtkarspelen 117 (235), Dantumadiel 83 (162), Harlingen 74 (202), Ameland 29 (63), Terschelling 29 (49), Schiermonnikoog 4 (3) en Vlieland 2 (7).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button