HoofdnieuwsRegionaal

IMF-subsidie voor 12 projecten in Noordoost-Fryslân

FRIESLAND – Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 12 initiatieven in de regio Noordoost-Fryslân. In deze eerste openstellingsperiode van 2022 gaat er ruim 259.412 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is Giga Insecta.

Giga Insecta
In Park Vijversburg in Tytsjerk presenteert Stichting Op Toutenburg van 3 juli t/m 14 augustus 2022 het project ‘Giga Insecta’. Een beleving met tientallen metersgrote bewegende beelden van insecten. Hiermee wil de stichting het belang van insecten op beeldende wijze onder de aandacht te brengen. De grootte van de insecten geeft bezoekers een andere kijk op de wereld van deze kleine diertjes. Een indrukwekkend project waarbij bezoekers kennis maken met de wereld van de insecten en oog in oog komen te staan met een belangrijke boodschap; “Koester ons!”.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in aanvulling op Arcadia, dat in het teken staat van duurzaamheid en biodiversiteit. Naast de tentoonstelling is er een randprogramma, bestaande uit onder andere een voorstelling voor jonge kinderen, levensgrote foto’s van insecten en een activiteitenplein. Voor bezoekers is er daarnaast een doe- en zoekplaat, waarbij het park als vindplaats wordt gebruikt voor alle insecten die er leven.

Totale investering: € 112.200 Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns € 10.000

Iepen Mienskipsfûns en LEADER-subsidie
Vanaf 11 april tot en met 12 mei 2022 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten. Voor de inwoners van Noordoost- en Noordwest-Fryslân is ook de Europese subsidieregeling LEADER geopend van 11 april – 9 juni 2022. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie over IMF en de LEADER-regeling en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl.

 

InitiatiefAanvragerInvesteringBijdrage
 

Kleine projecten

 

Buitenbeleving Kollumeroord

Door de realisatie van een hoogteparcours en tokkelbaan op 20 meter hoogte bij de uitkijktoren aan de rand van het Diepsterbos wordt de uitkijktoren extra aantrekkelijk voor een breder publiek en wordt er een spectaculaire activiteit aangeboden. De uitkijktoren is onderdeel van de toegangspoort naar het Nationaal Park Lauwersmeer.

Natuurlijk Kollumeroord€ 19.950€ 7.980
Beamen foar elkenien

Om klimaatopwarming te verminderen, biodiversiteit te vergroten en leefbaarheid te verbeteren worden door inwoners van Noordoost Fryslân circa 8000 bomen aangeplant op 8 verschillende locaties in Noordoost Fryslân. Het project is een samenwerking tussen de Friese milieufederatie, Landschapsbeheer Friesland, Meerbomen.nu, particuliere grondeigenaren en vrijwilligers.

Stichting Landschapsbeheer Friesland€ 25.072€ 10.000
Kollektief Sinnedak Eastermar

Enerzjyk Eastermar wil met de realisatie van een 3e collectief zonnedak een vervolgstap zetten richting een duurzamer Eastermar en omgeving. Waarbij de lokale bevolking haar eigen energie opwekt en waarbij de opbrengst van de exploitatie terugvloeit naar de mienskip van Eastermar.

Enerzjyk Eastermar€ 89.074€ 7.923
Entree ynfalsbuorden Driezum Wâlterswâld

Bij 7 toegangswegen van Driezum Wâlterswâld worden entreeborden geplaatst die de authenticiteit en dorpshistorie in beeld brengen. Rond de borden worden planten en bollen aangeplant door leerlingen van de dorpsscholen.

Vereniging Dorpsbelangen Driesum€ 15.833€ 4.359
De Wichterij

Boomgaard de Wichterij in Harkema gaat de cultuurhistorische wichterbomen in de regio in ere herstellen door het aanplanten van een wichterboomgaard welke zal worden voorzien van een bloemenweide en een brommelboskje ter bevordering van de biodiversiteit. De boomgaard wordt een plek waar met de geteelde vruchten jam, siroop, dranken en ijs gemaakt wordt.

Boomgaard de Wichterij€ 24.346€ 9.738
 

Middelgrote projecten

 

Realisatie nieuwe speeltuin Lytse Loane

De oude Klautertún Loane Ferter in Damwâld wordt volledig vernieuwd waardoor deze weer veilig en toekomst bestendig is. Met als belangrijkste doel het bevorderen en stimuleren van buitenspelen voor kinderen t/m 12 jaar even als het stimuleren van ontmoetingen in de buurt.

Klautertun Loane Fertier€ 61.276€ 24.510
De Spitkeet toekomstbestendig

Het openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema voert diverse plannen uit om het museum toekomstbestendig te maken. O.a. het plaatsen van zonne- en warmtepanelen, opzetten van cursussen traditioneel handwerk/ oude ambachten, verbeteren van terrasvoorziening en verbeteren van de presentatie van de kerncollectie.

Stichting Friesch-Groningsche Heide Openluchtmuseum De Spitkeet

 

€ 53.713€ 21.484
Aanleg en aankleding beleefpad bastion Dokkum

Om het nieuwe kunstwerk en uitzichtpunt het Bastion bereikbaar te maken wordt een beleefpad aangelegd vanuit de wijk Fûgellân. De omgeving van het pad wordt aangekleed met gras, bloemen en bankjes en het pad wordt toegankelijk voor voetgangers, mindervaliden en fietsers.

Wijkraad Fûgellân€ 108.330€ 35.000
Investering familieglijbaan

Zwembad de Wettervlecke te Surhuisterveen wil door de plaatsing van een nieuwe familieglijbaan aantrekkelijk blijven voor jongeren en gezinnen met kinderen en daarmee ook hun regiofunctie behouden.

Vereniging zwembad Surhuisterveen e.o.€ 99.421€ 35.000
Padelbanen TV de Leechkamp Burgum

Door de realisatie van 2 padelbanen en een kleine aanpassing van het terras, wil Tennisvereniging de Leechkamp op een laagdrempelige manier bijdragen aan de verruiming van sport- en bewegingsmogelijkheden.

Tennisvereniging de Leechkamp€ 236.945€ 19.006
 

Grote projecten

 

Noodzaak en duurzaam hand in hand

Tennisvereniging T.C.Z. Westereen gaat de oude kleedkamers die zullen verdwijnen door de sloop van het zwembad vervangen. De nieuwbouw zal naast de kleedruimtes met sanitaire voorzieningen ook een berging bevatten. Ook worden er zonnepanelen geplaats, komt er ledverlichting op het complex en vindt er o.a. een herinrichting van het terrein plaats.

T.C.Z. Zwaagwesteinde

 

€ 186.044€ 74.418

 

 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button