HoofdnieuwsRegionaal

Minder besmettingen, vaccin voor meer groepen

FRIESLAND – Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is de afgelopen week met 10 procent gedaald van 1499 naar 1353. Vooral landelijk zijn de cijfers nog hoog, waardoor de druk op de ziekenhuizen – ook in Fryslân – groot is.

 De versoepelingen die deze week zijn doorgevoerd en de vakantieperiode zijn extra reden om waakzaam te zijn. Vooral de ziekenhuizen voelen de druk. Die liggen ook in Fryslân bijna vol, waardoor de werkdruk hoog is en er steeds minder ruimte is voor reguliere zorg.

Om de cijfers te laten dalen en snel uit de coronacrisis te komen blijft het beslist noodzakelijk om de basismaatregelen na te leven, stelt GGD Fryslân: afstand houden, handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten.

Alleen onder dertigers was deze week sprake van een stijging. In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de cijfers stabiel laag te noemen. Er waren 46 nieuwe besmettingen (onder wie 16 bewoners) tegen 41 een week eerder. Het effect van de vaccinaties is goed merkbaar: onder 75-plussers is het aantal besmettingen sinds begin dit jaar met zo’n 70 procent verminderd, waar de andere leeftijdsgroepen redelijk gelijk bleven. Er waren deze week minder nieuwe besmettingen in het onderwijs. Op de basisscholen 132 positieve tests tegen 151 een week eerder. En in het voortgezet onderwijs 132 tegen 155 een week eerder.

Vaccinaties

Met de 19.930 prikken van deze week zijn er nu 146.371 vaccinaties gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Het is andermaal een weekrecord, net iets meer dan de 19.738 van vorige week.

Bijna 39.000 Friezen hebben van de GGD inmiddels twee inentingen ontvangen. Behalve de GGD vaccineren ook huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen. Zij houden geen gezamenlijke cijfers bij. Afgaande op de landelijke gegevens hebben zij in Fryslân naar schatting tussen de 50.000 en 90.000 prikken gezet.

Zodra er voldoende vaccin is, kan de GGD in de acht priklocaties in de provincie maximaal 77.000 prikken per week zetten. Bijna vier keer zoveel als het aantal van de afgelopen week.

Mobiele Eenheid

Alle volwassenen die doorgaans de griepprik krijgen, kunnen vanaf volgende week een uitnodiging verwachten voor een coronavaccinatie. Het gaat om personen met een medisch risico van 18 tot 60 jaar. Ze krijgen niet allemaal tegelijk een uitnodiging, maar van oud naar jong. Zij kunnen alleen een afspraak maken via het telefoonnummer dat op de uitnodiging staat.

Wat betreft de leeftijdsgroepen zijn de geboortejaren 1961, 1962 en 1963 binnenkort aan de beurt. Volgende week hebben zij hun uitnodiging ontvangen. Politieagenten van de Mobiele Eenheid krijgen ook snel een vaccin, om hen in hun werk beter te beschermen. Ze kunnen bij hun werk niet altijd anderhalve meter afstand houden.

Minder testen

De afgelopen week hebben 13.086 Friezen bij de GGD een coronatest laten doen, het laagste aantal sinds begin maart. Vorige week waren er 15.421 tests. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) daalde van 9 procent naar 8,3 procent, wat een gunstig teken is: hoe lager dit percentage hoe beter het virus in beeld is.

Zelftesten

Sinds kort kunnen mensen zich via een zelftest testen. De GGD maakt mee dat de uitslagen van de zelftests niet blijken te kloppen. Het is daarom niet verstandig de zelftest te gebruiken bij klachten en ook niet als iemand in nauw contact is geweest met positief getesten. Ze zijn vooral bedoeld voor iemand die geen aanleiding heeft om zich te laten testen, maar dit voor de zekerheid toch wil doen. Wie positief test, krijgt het dringende verzoek om in isolatie te gaan en contact op te nemen met de GGD zodra dit kan.

Cijfers

Met de 1353 positieve testuitslagen van deze week zijn nu 38.848 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn vier sterfgevallen gemeld (vorige week één). Er zijn zeventien  ziekenhuisopnames bij GGD Fryslân gemeld (vorige week negen).

Gemeenten

In dertien van de achttien Friese gemeenten daalde het aantal nieuwe besmettingen. In Ooststellingwerf was sprake van een halvering. De toename was het grootst in Achtkarspelen. Ook in Harlingen, Leeuwarden en op Vlieland stegen de cijfers.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 215 (202), Súdwest-Fryslân 162 (188), De Fryske Marren 126 (178), Heerenveen 119 (119),  Smallingerland 115 (120), Noardeast-Fryslân 108 (130), Achtkarspelen 108 (65), Waadhoeke 85 (100), Tytsjerksteradiel 65 (66), Opsterland 61 (63), Harlingen 51 (49), Weststellingwerf 50 (74), Ooststellingwerf 46 (90),  Dantumadiel 30 (34), Ameland 6 (9), Terschelling 4 (10), Vlieland 2 (1) en Schiermonnikoog 0 (1).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button