HoofdnieuwsRegionaal

Nieuwe Friese plaatsnaam voor 25 dorpen in Noardeast-Fryslân

KOLLUM – 25 dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân krijgen op 1 januari 2023 een nieuwe Friese naam. Dat staat in het invoeringsplan Friese Plaatsnamen dat het college dinsdag 8 juni vastgesteld heeft.

Het gaat om de volgende dorpen:

Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Bornwird, Ee, Engwierum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Kollumerzwaag, Lioessens, Metslawier, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Paesens, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Westergeest en Zwagerbosch.

De namen worden:

Ealsum, Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Boarnwert, Ie, Ingwierrum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, De Lytse Jouwer, Holwert, Kollumersweach, Ljussens, Mitselwier, Moarre, Nijewier, Easternijtsjerk, De Skâns-Oostmahorn, Eastrum, Aldwâld, Peazens, De Trieme, Feankleaster, Waaksens, Westergeast, Sweagerbosk.

De gemeenteraad heeft gevraagd om Friese plaatsnamen

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 september 2020 een voortel van de ChristenUnie en de Fnp aangenomen over de invoering van Friese plaatsnamen. In het voorstel wordt dorpen ook de ruimte gegeven om te kiezen voor een historische- af dialectnaam. Een meerderheid van het dorp moet hier dan voor zijn. De besturen van dorpsbelangen zijn hierover geïnformeerd en zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren. Op basis hier van heeft het college een invoeringsplan gemaakt.

Achttien dorpsbelangen en een aantal inwoners heb een reactie gestuurd na de gemeente

Een tal besturen heeft aangegeven om historische redenen tegen de invoeren van de Friese plaatsnaamborden te zijn. Andere dorpen willen de Nederlandse naam behouden geven aan de tweetalige plaatsnaamborden  behouden te willen. In de brief die de dorpen kregen is in februari is aangegeven dat als dorpen niet reageren het college er vanuit gaat dat ze instemmen met de Friese plaatsnaamborden. Tien dorpen heb niet gereageerd.

Het college stelt voor om voor de dorpen in de oosthoek van de gemeente (Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp) de Nederlandse naam te behouden. De andere dorpen krijgen een Friese plaatsnaambord.

Het wijzigen van de plaatsnamen kost de gemeente 448.000 euro

Een deel van de kosten wordt betaald uit subsidie van de provincie en bestaande budgetten.
€ 408.000 komt uit de de herindelingsvergoeding.

De nieuw namen worden op 1 januari 2023 ingevoerd

De invoering van de plaatsnamen in de gemeentelijke applicaties vraagt een goede voorbereiding en dit kost tijd. De voorbereiding en de invoering zullen daarom in 2021/2022 plaatsvinden zodat de nieuwe plaatsnamen met ingang van 1 januari 2023 gold kan. Dorpsbelangen, inwoners en bedrijven heb dan ook voldoende tijd om hen ter te raden op de nieuwe situatie.

Op de borden komt alleen de Friese naam

De vastgestelde plaatsnaam komt op het plaatsnaambord. In het voormalige Ferwerderadeel staat alleen de Friese naam op het plaatsnaambord. In de andere voormalige gemeenten staat de Friese naam onder de Nederlandse naam. Het college stelt voor om in de nieuwe situatie te kiezen voor één naam op het bord.

Ook andere borden worden aangepast

Naast de plaatsnaamborden zijn er nog veel andere borden in de gemeente waar een plaatsnaam op staat. Het gaat dan bijvoorbeeld om fietsroutes borden en andere verwijzingsborden. Ook die zullen in de loop van de tijd door de gemeente aangepast worden.

De gemeenteraad heeft het laatste woord

De gemeenteraad praat op 8 juli over het invoeringsplan.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button