HoofdnieuwsRegionaalSport

Noardeast-Fryslân helpt sportverenigingen en dorpshuizen verduurzamen

DOKKUM – De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft voor 2023 een bedrag van €1.100.000 opgenomen voor het tegengaan van energiearmoede. Hiervan is €300.000 beschikbaar voor het verduurzamen van dorpshuizen en accommodaties van sportverenigingen en culturele organisaties. Ze kunnen daarvoor een subsidie aanvragen.

Met deze subsidie zet de gemeente in op het verduurzamen van de accommodaties. Zo biedt de gemeente een  toekomstgerichte oplossing voor de hoge energielasten die zwaar drukken op de exploitatie van de accommodaties. Veel verenigingen en organisaties zijn al bezig om te kijken hoe de energielasten verlaagd kunnen worden.

In de energietransitie wil de gemeente vooral inzetten op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat ingezet wordt op energiebesparende maatregelen die langdurig bijdragen in het verlagen van de energiekosten.

Verenigingen en organisaties kunnen vrij eenvoudig een subsidie aanvragen. Hierdoor kan men snel starten met het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en daarmee het verlagen van de energielasten. De subsidie is 50% van de daadwerkelijke kosten met een maximumbedrag van €20.000 per aanvrager. Het subsidieplafond is €275.000.

Er is ook €25.000 is beschikbaar voor het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Hierdoor krijgt elke radiator het juiste volume water. Daarmee kan gemiddeld 5 – 15% op het energieverbruik bespaard worden. Dit is een specialistische klus en moet gedaan worden door een installateur.

 “Mei dizze subsydzje sette wy as gemeente yn op it duorsumer meitsjen fan de akkommodaasjes. Op dy wize helpe wy mei oan in op ‘e takomst rjochte oplossing foar de hege enerzjylisten dy ‘t swier drukke op de eksploitaasje fan de akkommodaasjes”. Aldus wethouder Rebecca Slijver.

Meer informatie over de regeling en het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente (www.noardeast-fryslan.nl/Subsidies en fondsen).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button