HoofdnieuwsRegionaal

Noardeast-Fryslân sluit 2021 6,7 miljoen positiever af dan verwacht

DOKKUM – De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het jaar 2021 € 6,7 miljoen positiever afgesloten dan verwacht. “In moaie opstekker,” aldus wethouder Jouke Douwe de Vries. Het college stelt voor om dit overschot voor een deel in te zetten voor de kosten van de ontvlechting met Dantumadiel en ook voor eenmalige investeringen op het gebied van wonen, mienskip en zorg.

 Er werd al rekening gehouden met een overschot van € 4,1 miljoen. Met de extra meevaller komt het totale overschot op € 6,7 miljoen. Het college wil dit onder andere inzetten om ambities uit het coalitieakkoord ‘Ferbûn mei de Mienskip’ te verwezenlijken. Waaronder de versnelling van de woningbouw in de dorpen en wijken, het verbeteren van het contact met de mienskip en meer inzet op het anders organiseren van de zorg.

 Structureel voordeel door eenmalige investeringen

“De kommende jaren steane we struktureel foar in oantal stevige útdagings,” aldus De Vries. “Mei dit oerskot wolle we ienmalich ynvestearje om dêr op koarte termyn strukturele foardielen mei te beheljen.” Zo wil het college in het Sociaal domein versnelde inzet op het dichterbij, laagdrempeliger en efficiënter organiseren van de zorg. Het gaat daarbij onder andere om de samenwerking met scholen op het gebied van de jeugdzorg en de invoering van het IJslands preventiemodel. Een model gericht op het vergroten van het sociale netwerk van jongeren door sport-, muziek- en cultuurbeoefening.

Ook is er oog voor de druk op het woningaanbod in de gemeente. Er is grote behoefte aan woningen in de gemeente. Om dit sneller te realiseren zet het college in op extra tijdelijke inhuur. Tot slot wil het college de verbinding met de mienskip versterken en ook daar extra middelen voor vrijmaken.

Bijvoorbeeld voor het nog verder verbeteren van de dienstverlening, communicatie en leefbaarheid.

Reserveren voor de kosten van ontvlechting

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel werken sinds 1 januari 2019 samen in een centrumregeling. In 2021 is de samenwerking geëvalueerd. De uitkomst was dat beide gemeenten geen meerwaarde meer zien in de centrumregeling. Er is een onderzoek en risicoanalyse uitgevoerd en een berekening gemaakt van de verwachte kosten van de ontvlechting van de ambtelijke organisatie. Noardeast-Fryslân wil van het rekeningoverschot € 3,5 miljoen reserveren voor die ontvlechting.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal de jaarrekening over 2021 op 7 juli 2022 behandelen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button