HoofdnieuwsRegionaal

Noardeast-Fryslân versnelt woningbouw in dorpen

KOLLUM – Voor eind 2024 worden alle aangegeven plannen voor woningbouw in de gemeente in behandeling genomen. Daarvoor zet de gemeente samen met dorpen en wijken alles op alles. Om het waar te kunnen maken heeft de gemeenteraad ook extra geld beschikbaar gesteld. Daarvoor wordt meer menskracht geregeld voor de woningbouwopgave. Waarbij het accent vooral ligt op de dorpen.

De gemeente kiest een meer flexibele aanpak met focus op snelheid

Daarbij worden de woningbouwplannen vanuit dorpen en wijken die relatief snel kunnen worden opgepakt als eerste in behandeling genomen. Als een project stroef loopt of financieel niet haalbaar is, kan het (tijdelijk) worden stopgezet. Dan wordt het eerstvolgende plan van de flexibele doorstroomlijst in behandeling genomen. Soms doen zich ook andere kansen voor die voor versnelling kunnen zorgen. Bijvoorbeeld wanneer er gebouwen vrijkomen die een woonfunctie kunnen krijgen of als er bepaalde subsidies beschikbaar zijn.

Bouwen in dorpen en grotere kernen

Het Rijk bepaalt dat provincies en regio’s zogenoemde woondeals moeten sluiten. In het eerste kwartaal van 2023 maken de provincie en de ANNO-gemeenten afspraken over locaties, aantallen en segmenten. Wethouder Bert Koonstra vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar de woonbehoefte binnen de gemeente: “Wy hawwe sawol wenten nedich yn de lytse doarpen as yn de grutte kearnen. We meitsje ús der by de provinsje en it ministearje hurd foar dat we bouwe nei aard en skaal en it karakter fan Noardeast-Fryslân.”

In de dorpen is een woonbehoefte-enquête uitgezet via de dorpsbelangen

Zo werd per dorp duidelijk aan welk type woningen er behoefte is. De uitkomsten van de enquêtes zijn mede gebruikt om in te schatten welke wensen en plannen op welke termijn kunnen worden gerealiseerd.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button