HoofdnieuwsRegionaal

Raad akkoord met komst crisisnoodopvang in Kollum

KOLLUM – De tijdelijke crisisnoodopvang in Kollum was donderdagavond onderwerp van gesprek van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. De raad moest nog akkoord gaan met de tijdelijke opvang van 75 mensen.

Mevrouw De Vries sprak namens de Voorpost afdeling Fryslân als eerste in. Hoewel ze niet uit de omgeving komt, ‘blijft het niet bij Kollum in haar ogen’. Ze riep de raad op om tegen te stemmen. Volgens haar zijn de gevolgen niet te overzien als het besluit door zou gaan.

Gryte Schaafstal (PvdA) had voor haar inspraak de zaal al verlaten. Ze wilde geen kennis te nemen van haar inspraak omdat het in haar ogen om rechts extremistisch gedachtengoed ging. Met haar, verlieten nog meer mensen tijdelijk de zaal. Zij kwamen daarna terug.

Een bezorgde moeder, Arja van der Schaaf, dacht dat alles van te voren al beslist was. Ze maakt zich zorgen over de veiligheid van haar kinderen en de oudere mensen in de straat. Ze startte een petitie op die inmiddels 436 is getekend. “5,5% zijn tegen, hier moet je als gemeente wel iets doen, dit kun je niet zo maar naast je neerleggen….”

Van der Schaaf verwees ook nog naar het 1999 verhaal toen twee asielzoekers werden uitgeplaatst. “Mocht het uit de hand lopen, een gigantische tegenactie vanuit de omliggende dorpen zal komen.” Inspreekster Wietske Wiersma uit Dokkum besloot om op het allerlaatste moment langs te komen om in te spreken. Ze wilde een ander geluid laten horen als bezorgde burger. “Ik bin foaral besoargd oer it lot fan de asielzoekers.” Wiersma denkt dat het gewoon een ‘minsklike fraach’ is om mensen – die nergens plek hebben – om onderdak te geven.

Christien Schneider is kleinschalig zorgboer in Raard en daarnaast helpt ze mensen die haar hulp nodig hebben. Ze gaf ze onderdak aan Oekraïners. “It is hiel ontroerend om dit mei meitsjen. Ik ha hiel faak tocht wêrom dogge wy dat mei oare asielzoekers net sa.” Ze heeft daarna ook in Ter Apel hulp verleend. Ze maakte daar verschrikkelijk toestanden mee. “Ik skamje my dat dit bard is fan’t simmer.” Schneider is trots dat de gemeente een klein beetje de helpende hand toesteekt aan deze mensen.

Rozemarijn Holwerda uit Kollum ziet dat de kwestie polariserend werkt in de gemeenschap en dat betreurt ze. Ze wees op het falende nationaal beleid. Ze hoopt dat er een duurzame oplossing komt voor de opvang van vluchtelingen in plaats van het steeds verplaatsen van de opvang-locaties. Holwerda bracht woensdag een bezoek aan de opvang in Gerkesklooster.

“Ik moet er niet aan denken dat ik daar terecht zou komen in zulke hokken. Je wordt daar als vee op een kamer gelegd…” Holwerda vindt deze wijze mensonterend. “Er moet een betere oplossing komen binnen de ze regio, dat zijn de mensen waard en dat zijn wij ook waard, we moeten het goed aanbieden.”

Raadslid Johan Talsma (BVNL) hekelde het falende beleid van de overheid maar “iedereen die werkelijk vluchteling is, heeft recht op menswaardig opvang.” Volgens Talsma dan wel in de eigen regio. Hij denkt dat Nederland als land van ‘melk en honing’ als in een TUI folder als zomervakantie wordt aangeboden aan de vluchtelingen. “Alleen het hotel wat ze dachten te boeken is een hok waar je je hond niet eens wilt laten slapen.” Hij pleit voor een beperking van de asielinstroom.

De meeste partijen lieten hun humane kant zien en zagen in dat er noodopvang nodig is voor vluchtelingen die anders op straat komen te staan. Alleen BVNL stemde tegen.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button