HoofdnieuwsRegionaal

Veel onrust voor en tijdens jaarwisseling in Noardeast-Fryslân

DOKKUM – De overgang van 2021 naar 2022 is in een aantal plaatsen in Noardeast-Fryslân onrustig verlopen. Het was op 30 december al broeierig in Anjum. Hier werd de Mobiele Eenheid ingezet. Bij de jaarovergang was de inzet van de ME nodig in Kollumerzwaag, Marrum en Burdaard. In het laatstgenoemde dorp werd traangas ingezet.

De brandweer is diverse keren uitgerukt voor het blussen van branden. De geschatte schade aan diverse objecten is op dit moment € 30.000,-.

Burgemeester, medewerkers gemeente en beveiliging, politie en brandweer hebben het druk gehad in Noardeast-Fryslân, zowel voor, tijdens als na de jaarwisseling.
“It begûn 30 desimber al yn Anjum”, geeft burgemeester Johannes Kramer aan. “In groep fan sa’n 150 minsken soarge dêr foar oerlêst. Der waarden drigeminten útere en brandsjes stookt. De branwar kaam om te blussen, mar waard hindere yn harren wurk. Om ’t dat gefearlike sitewaasjes joech, is de ME ynskeakele”.

Er is voor het dorp een noodverordening afgekondigd, geldend tot 3 januari 2022, 08.00 uur. Op de vroege ochtend van oudejaarsdag zijn er twee aanhoudingen verricht. Een persoon hiervan wordt ervan verdacht een politieman bewust letsel te hebben toegebracht.
Door de inzet van het noodbevel is de jaarwisseling in Anjum verder zonder grote calamiteiten verlopen.

De burgemeester vervolgt zijn betoog: “Net ien, dus wy ek net, kin tastean dat helpferlieners behindere wurde yn harren wurk. Dizze minsken komme om te helpen! Hoe kin it dan mooglik wêze dat guon minsken fan miening binne dat se de helpferlieners wol bedriigje en behinderje kinne. Ik, en mei my gelokkich de measte oare minsken, kin dêr mei myn ferstân net by. Dat dogge jo gewoan net. Punt! Dat is de grins”.

Helaas werden er ook in de dorpen Kollumerzwaag, Marrum en Burdaard toch hulpverleners gehinderd in hun werk. Ze werden bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Ook hier moest de ME ingrijpen om nog erger te voorkomen. In Burdaard moest zelfs traangas worden ingezet om de menigte uit elkaar te krijgen. Dit dorp werd, samen met de dorpen Marrum en Anjum, door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In een dergelijk gebied heeft de politie meer mogelijkheden om op te treden.

Andere dorpen
In bepaalde andere dorpen waren de ongeregeldheden van een andere orde. Hier betrof het veelal het branden met houtafval, auto’s, autobanden en caravans. Waar het onveilige situaties opleverde werd geblust en opgeruimd.

Schade
De schade aan wegen (door brandbulten), prullenbakken, bushokjes, verkeersborden, openbaar groen en kolken wordt in eerste instantie geschat op een bedrag van € 30.000,-. Dit kan nog wijzigen, omdat bepaalde schade pas later aan het licht komt.

Dank
Burgemeester Kramer spreekt zijn dank uit richting hulpverleners voor de inzet en waakzaamheid, maar ook aan de mensen uit zijn organisatie die veel werk hebben van de voorbereidingen, tijdens de jaarwisseling en daarna. Opnieuw een compliment voor de diverse carbidschietploegen die zich goed aan de regels hebben gehouden.

Wensen
College, raad en medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân wensen iedereen heel veel gezondheid, geluk en voorspoed toe.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button