HoofdnieuwsRegionaal

Voormalig Lauwers College Kollum in beeld als noodopvanglocatie

KOLLUM – Het college van gemeente Noardeast-Fryslân is van plan om voormalig Lauwers College Kollum (Johannes Bogermanstraat 25) aan te bieden voor de crisisnoodopvang van maximaal 75 vluchtelingen. De gemeenteraad besluit donderdagavond 26 januari 2023 of dit doorgaat.

Het Rijk heeft de Veiligheidsregio’s gevraagd om tijdelijk noodopvangplaatsen te realiseren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Vanaf 1 maart 2023 sluit de noodopvanglocatie in Gerkesklooster. Dit betekent dat Veiligheidsregio Fryslân voor de periode 1 maart tot zomer 2023 een alternatieve locatie open moet stellen.

Het voormalig Lauwers College Kollum is volgens de gemeente een geschikte locatie

Het gebouw kan binnen vier weken ingericht worden voor de opvang van maximaal 75 personen. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de voormalige school als tijdelijke opvanglocatie aan te bieden. “Wy witte allegearre dat Ter Apel it al hiel lang net oankin.” zegt burgemeester Johannes Kramer. “Op de gemeenten is in berop dien om Ter Apel te helpen, tal fan gemeenten ha dat al dien, no moat wy ek ús part dwaan.”

De gemeente organiseert komende week voor de buurt een informatiebijeenkomst

Plaatselijk Belang Kollum en de gebruikers van het gebouw zijn op de hoogte gebracht van het voornemen van de gemeente. Dinsdagavond 24 januari 2023 wordt er een bijeenkomst voor de omwonenden georganiseerd. De gemeenteraad neemt twee dagen later tijdens de raadsbijeenkomst een besluit op het voorstel van de burgemeester en wethouders. Als de raad akkoord gaat wordt de opvang 1 maart 2023 geopend tot en met uiterlijk 31 juli 2023.

Kijk voor meer informatie op www.noardeast-fryslan.nl/noodopvang

Dit kan u ook interesseren

Back to top button