HoofdnieuwsRegionaal

Weer coronavaccinatierecord, afstand houden blijft nodig

FRIESLAND – Na twee weken van dalingen is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân de afgelopen week licht gestegen, van 1460 naar 1499. Opnieuw is een recordaantal Friezen gevaccineerd, bijna 20.000. Ruim 2000 meer dan een week eerder. Toch moeten ook gevaccineerden alert blijven: ze kunnen het virus nog overdragen.

 De besmettingscijfers nemen toe in de meeste leeftijdscategorieën. Bij jongvolwassenen zet de eerder ingezette stijging door. Deze groep van 18 tot 30 jaar is nu verantwoordelijk voor ruim een op de vijf positieve coronatests. Bij kinderen en vooral bij 70-plussers nam het aantal besmettingen af.

In verpleeg- en verzorgingshuizen daalden de cijfers met bijna de helft, na een tussentijdse stijging vorige week. Er waren 41 nieuwe besmettingen tegen 77 een week eerder. Uitbraken met meer dan twee besmettingen op een locatie zijn er vrijwel niet meer.

Het onderwijs laat een wisselend beeld zien. Terwijl de cijfers in het basisonderwijs stabiel zijn (van 148 naar 145 in een week), stegen de cijfers in het voortgezet onderwijs (van 126 naar 147).

Vaccinaties

Met de 19.738 prikken van deze week zijn er nu 126.441 vaccinaties gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dat 17.374 prikken. Volgende week openen in Koudum en Appelscha de voorlopig laatste twee Friese vaccinatielocaties. Er zijn dan in totaal acht plaatsen waar GGD Fryslân prikt.

Gevaccineerden zijn twee weken na hun tweede prik maximaal beschermd tegen het coronavirus. Toch moeten ook zij zich aan de basisregels blijven houden, ondanks uitkomsten van nieuwe internationale onderzoeken. Zij kunnen het virus nog wel overdragen op anderen. Zeker doordat er nog veel besmettelijke mensen zijn, blijft de kans op het doorgeven reëel. Wie net zijn eerste prik heeft gehad, kan zelf nog klachten krijgen. Voor hen geldt het advies om je te laten testen, ook al zullen de ziektegevolgen beperkt zijn. Het RIVM vindt het nog te vroeg om voor gevaccineerden de regels deels los te laten. GGD Fryslân sluit zich hier bij aan.

Ruim 35.000 Friezen hebben van de GGD inmiddels twee inentingen ontvangen. Behalve de GGD vaccineren ook huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen. Zij houden geen gezamenlijke cijfers bij. Afgaande op de landelijke gegevens hebben zij in Fryslân tussen de 55.000 en 90.000 prikken gezet.

Versoepelingen

Hoewel het aantal besmettingen landelijk hoog is en nog oploopt heeft het kabinet voor volgende week een aantal versoepelingen aangekondigd. GGD Fryslân maakt zich hierover zorgen. Om het virus de kop in te drukken is het beslist nodig dat bij de versoepelingen iedereen zich wel aan de basismaatregelen houdt. Dus handen wassen, afstand houden en testen en thuis blijven bij klachten.

Testen

De afgelopen week hebben 15.421 Friezen bij de GGD een coronatest laten doen. Vorige week waren er 15.138 tets. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) steeg iets, naar 9 procent.

Cijfers

Met de 1499 positieve testuitslagen van deze week zijn nu 37.495 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD is één sterfgeval gemeld, het laagste cijfer sinds oktober. Er zijn negen  ziekenhuisopnames bij GGD Fryslân gemeld.

Gemeenten

In Súdwest-Fryslân daalde het aantal nieuwe besmettingen in twee weken tijd van 337 naar 188 in een week. De afgelopen week was de daling procentueel het grootst in Dantumadiel. De cijfers stegen het hardst in Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf, De Fryske Marren en Terschelling.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 202 (195), Súdwest-Fryslân 188 (221), De Fryske Marren 178 (132), Noardeast-Fryslân 130 (119), Smallingerland 120 (127), Heerenveen 119 (125),  Waadhoeke 100 (114), Ooststellingwerf 90 (58),  Weststellingwerf 74 (77), Tytsjerksteradiel 66 (36), Achtkarspelen 65 (66), Opsterland 63 (64), Harlingen 49 (62), Dantumadiel 34 (49), Terschelling 10 (5), Ameland 9 (9), Schiermonnikoog 1 (1) en Vlieland 1 (0).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button