HoofdnieuwsRegionaal

Wethouder Koonstra op bezoek in Munnekezijl

MUNNEKEZIJL – Wethouder Koonstra bracht donderdag 29 september een werkbezoek aan Munnekezijl. De wethouder werd ontvangen in het nieuwe pand van Zuidema Agrotrans BV aan de Nittersweg. Met het aanstellen van contactwethouders wil het college benaderbaar zijn voor plaatselijke belangen en hierdoor goed op de hoogte blijven van wat er in de dorpen speelt. Doel is geen drempels meer te laten bestaan als er belangrijke zaken spelen in de (in)directe woonomgeving. “Dizze doarpsbesites binne foar my as wethâlder tige wichtich. Jo komme yn ‘e kunde mei de mienskip en jo sjogge en hearre wat der spilet. Minsken dogge harren ferhaal en dat bringt elkoar tichterby inoar”, aldus wethouder Bert Koonstra.

Ontwikkeling zonnepark

Belangrijk onderwerp in Munnekezijl zijn de ontwikkelingen op het braakliggende terrein nabij het Lauwersmeer. Hier zijn plannen om een zonnepark te ontwikkelen. Initiatiefnemer, dorp en gemeente trekken daarbij gezamenlijk op om te onderzoeken hoe Munnekezijl daarop aan kan sluiten.

Uitbreiding woningbouw

Daarnaast heeft een aantal inwoners van Munnekezijl een projectgroep met betrekking tot woningbouwuitbreiding gevormd. De plannen worden op de betreffende locatie toegelicht. De gewenste uitbreiding bestaat uit 10 vrijstaande woningen. Eventueel is er nog ruimte voor starterswoningen op een nabijgelegen perceel. Tijdens het bezoek werd nog even de speeltuin bekeken die binnenkort helemaal wordt vernieuwd. Dit is het resultaat van de inspanningen van alle inwoners om voor de dorpskinderen een prachtige speelplek te creëren.

De bezoeken aan de dorpen zijn een onderdeel van de nieuwe aanpak van het huidige college: de contactwethouder onderhoudt, samen met de dorpencoördinator, nauw contact met de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Tijdens dit bezoek komen er allerlei onderwerpen aan de orde.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button