HoofdnieuwsRegionaal

Ziekenhuisbezetting daalt, 46.000 Friezen kregen boosterprik

FRIESLAND – 4.120 Friezen testten deze week positief op COVID-19, tegen 4.643 een week eerder. 12.416 Friezen lieten zich door de GGD testen. Het aantal gezette vaccinaties, inclusief de extra prik (boostervaccinatie), steeg van 32.456 in een week naar 48.604, waarvan bijna 46.000 boosters. De ziekenhuisbezetting door coronapatiënten nam af, van 82 naar 68.

Leeftijdsgroepen
Het aantal nieuwe besmettingen blijft het grootst in de groep van vier tot twaalf jaar.  In de groep van twaalf tot achttien jaar is een stijging van het aantal besmettingen waarneembaar. In de groep 70+ is een forse daling te zien, die mogelijk samenhangt met de boostervaccinatie die bij deze groep inmiddels grotendeels heeft plaatsgevonden. In schema:

 9 t/m 15 dec16 t/m 22 decstijging/daling
0 tot 47964-19,0%
4 tot 129119302,1%
12 tot 1845050512,2%
18 tot 306176322,4%
30 tot 40696656-5,7%
40 tot 50645604-6,4%
50 tot 60508461-9,3%
60 tot 70395368-6,8%
70+378258-31,7%

XXL Boosterlocatie Leeuwarden: maak afspraak online

Deze week zijn er 46.000 extra prikken (boostervaccinatie) gezet. Inmiddels heeft 80,5% van de Friezen van 75 jaar en ouder een boosterprik ontvangen. Op 28 december opent de XXL Boosterlocatie in Leeuwarden, waarmee de Friese prikcapaciteit forst toeneemt. In de week na de kerst staan nog ruim 30.000 afspraakmogelijkheden voor de boosterprik open. Dat betekent dat de mensen van wie het geboortejaar is opgeroepen (en ouder) snel terecht kunnen om een afspraak te maken voor de boostervaccinatie. Advies blijft om dat online te doen. Alleen met een vooraf gemaakte afspraak komen mensen in aanmerking voor een boosterprik. Ook tijdens de Kerstdagen kunnen mensen met een afspraak een boosterprik halen.

Boosters voor niet-mobiele thuiswonenden

Voor het einde van dit jaar hebben naar verwachting alle niet-mobiele thuiswonende mensen een boostervaccinatie ontvangen. Samen met de huisartsen heeft de GGD mobiele teams gevormd, die ook de bewoners van de nu 159 bij de GGD aangemelde zorginstellingen voor het einde van het jaar zullen prikken.

Foutieve tests

259 Friezen kregen de afgelopen weken een foutieve uitslag van hun coronatest. 143 personen werden foutief negatief getest en 116 foutief positief. Met alle betrokkenen heeft GGD Fryslân contact opgenomen en daar waar nodig met raad en daad bijgestaan. Oorzaak was een menselijke fout bij het laboratorium in Deventer, dat de tests voor diverse GGD’s analyseert. Op de website van het laboratorium leest u meer uitleg over de gang van zaken en hoe deze in de toekomst voorkomen wordt. Royal GD stelt bij hercontrole onjuiste PCR-testuitslagen vast (gddiergezondheid.nl)

Daling ziekenhuisbezetting

De instroom in de ziekenhuizen daalt en de uitstroom stijgt. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde deze week van 82 naar 68 personen. Het aantal opnames van inwoners uit het noordoosten van de provincie blijft hoger dan uit de overige delen van Friesland. Vorige week lagen er 19 mensen op de IC, deze week 18 personen.

De cijfers 

De afgelopen zeven dagen zijn 12.416 coronatests afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 14.674 vorige week. Het vindpercentage daalde licht van 27% naar 26,7%. Het totaal aantal besmettingen komt met de 4.120 van deze week op 94.149. Er zijn 17 overlijdens doorgegeven.

Gemeenten

In 9 van de 18 Friese gemeenten is een daling te zien van de besmettingen. De rest stijgt licht of bleef stabiel.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 692 (863), Súdwest-Fryslân 516 (602), Heerenveen 307 (312), Smallingerland 375 (421), De Fryske Marren 344 (427), Noardeast-Fryslân 312 (238), Opsterland 240 (237), Dantumadiel 126 (139), Waadhoeke 333 (302), Weststellingwerf 122 (129), Achtkarspelen 258 (240), Tytsjerksteradiel 216 (257), Ooststellingwerf 178 (210), Harlingen 83 (95), Terschelling 7 (13), Vlieland 5 (2), Ameland 6 (7), en Schiermonnikoog 0 (1).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button