HoofdnieuwsRegionaal

Acht ton extra verduurzamen van dorpshuizen en verenigingsgebouwen in Noardeast-Fryslân

KOLLUM – De gemeente Noardeast-Fryslân vult de subsidiepot voor duurzaamheidsmaatregelen voor dorpshuizen, sportclubs en culturele organisaties aan met 800.000 euro.

Dorpshuizen, sportclubs en culturele organisaties kunnen sinds januari subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van hun gebouwen. Na drie maanden is de subsidiepot van 3 ton bijna leeg. Omdat de gemeente meer aanvragen verwacht, besloot de gemeenteraad woensdagavond om meer geld beschikbaar te stellen.

Veel organisaties zijn al aan de slag gegaan om de energiekosten te verlagen
Elf sportverenigingen en vijf dorpshuizen vroegen de subsidie al aan en namen energiebesparende maatregelen. De organisaties krijgen de helft van de kosten vergoed, met een maximumbedrag van 20.000 euro per aanvrager.

Er is ook geld beschikbaar voor het waterzijdig inregelen van de centrale verwarming
In totaal gaat het om 25.000 euro. Met dit bedrag kunnen installateurs betaald worden om de radiatoren in de gebouwen in te regelen. Hiermee kan gemiddeld 5 –15 procent op de energierekening bespaard worden.

Toekomstbestendig maken van dorpshuizen en verenigingsgebouwen
De toekomst van de ontmoetingsplekken staat in Noardeast-Fryslân hoog op de politieke agenda. Het is een centraal thema in het lokaal Akkoord ‘Ferbûn mei de mienskip’. “Doarpshûzen, sportkantines en jeugdhonken binne wichtige moetingsplakken foar ús ynwenners. Wy moatte foarkomme dat sy de rekkens net mear betelje kinne. En dat dêrtroch aktiviteiten oergean moatte. As gemeente stypje wy harren. Sy bin foar de leefberens yn ús gemeente fan krúsjaal belang!” vertelt wethouder Aant Jelle Soepboer. Collega-wethouder Rebecca Slijver vult aan: “Wy roppe de organisaazjes derom ek op om te ferduorsumjen. Enerzjy besparje smyt dûbele winst op, foar de beurs en it klimaat. Meitsje gebrûk fan de subsydzjemooglikheden. De jilden binne ienmalich beskiber. Wês derby!”.

De gemeente werkt ook aan een regeling voor het compenseren van de energiekosten
Het college wil (sport)verenigingen, dorpshuizen en culturele instellingen ook tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Hiervoor wordt een extra subsidieregeling opgesteld. Het college vraagt de gemeenteraad op 1 juni om 700.000 euro beschikbaar te stellen, zodat de compensatie snel aangevraagd en uitbetaald kan worden. Vanuit het rijk worden bij de voorjaarsnota middelen beschikbaar gesteld waarmee de gemeente de compensatie kan financieren.

Kijk voor meer informatie op: www.noardeast-fryslan.nl/subsidies-en-fondsen

Dit kan u ook interesseren

Back to top button