HoofdnieuwsRegionaal

Achtentwintig initiatieven voor prettig wonen in Noordoost Fryslân

BURGUM – Achtentwintig subsidieaanvragen zijn in de tweede ronde van het Iepen Mienskipsfûns bij het Streekhuis in Burgum ingediend. Aan 15 initiatieven om de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te verbeteren is subsidie toegekend; 13 initiatieven zijn afgewezen.  

Initiatiefnemers uit een dorp, stad of regio konden tussen 4 en 29 mei jl. subsidie aanvragen voor de provinciale regeling Iepen Mienskipsfûns. Door deze regeling stelt de Provincie Fryslân subsidie beschikbaar om goede ideeën en initiatieven verder te helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat de leefbaarheid in Fryslân verbetert. In totaal was voor Noordoost Fryslân € 160.000,- beschikbaar.

Het Streekplatform Noordoost Fryslân heeft de subsidieaanvragen beoordeeld aan de hand van criteria zoals draagvlak, continuïteit van de activiteit en de mate waarin de activiteit samenwerking tussen mensen of organisaties bevordert.  

Bij de kleine maatschappelijke initiatieven met een subsidiewaarde tot € 10.000,- werd subsidie toegekend voor:

 • Antivandaal korfbalpalen Ryptsjerk/Hurdegaryp/Tytsjerk
 • Flieterpen HapSnap route
 • Verbeteren dorpsplein Dorpshuis Terpring Brantgum
 • Het groene hart Ternaard
 • Promotie Kleindier Hobby Dokkum
 • Update kantine Friese Boys Kollumerzwaag
 • Ontmoetingsruimte It Trefpunt Sumar
 • Ho! Net yn ‘e Kliko Gytsjerk / Oentsjerk / Eastermar
 • Borden historisch Marrum
 • Eineferiening verbind herkenbaar Ryptsjerk
 • Zichtbaarheid duurzaamheidsprojecten vergroten Feanwâlden
 • Omgevingsplan Dorpshuis de Delfeart Surhuizum
 • Burgumer mearkes Festival

Twee grote maatschappelijke projecten met een subsidievraag tussen € 10.000,- en € 50.000,- werden gehonoreerd. Hierbij gaat het om:

 • Herhuisvesting ouderenactiviteiten Kiehool Burgum
 • Opzetten van ouderenactiviteiten MFA Holwerd 

Iepen mienskipsfûns 3e ronde

In september start de derde ronde van het Iepen Mienskipsfûns. Mensen die samen met anderen iets willen doen voor hun dorp of regio kunnen hun ideeën of initiatieven indienen bij www.streekwurkloket.nl.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button