HoofdnieuwsRegionaal

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan definitief intensiever samenwerken

BUITENPOST/BURGUM – De gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben op 27 september besloten intensiever te gaan samenwerken. De komende twee jaar gaan de gemeenten naast de eigen organisaties een gezamenlijk organisatie onderdeel vormen waarin de huidige samenwerkingsverbanden worden ondergebracht en waarin bedrijfsvoeringsonderdelen worden samengevoegd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het samenwerkingsproces tussen beide gemeenten. Door de samenwerking verder te intensiveren willen de gemeenten kosten besparen, meer kwaliteit leveren, klanten (burgers) beter bedienen en de kwetsbaarheid verminderen. Ontwikkelen visie over de samenwerking Begin dit jaar hebben de colleges van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van de gemeenteraden een bestuursopdracht gekregen. De opdracht hield in een visie te ontwikkelen over de samenwerking tussen de beide gemeenten. In een scenarioanalysehebben de colleges alle opties in beeld gebracht, variërend van stoppen met desamenwerking tot een totale ambtelijke fusie.Voorkeursscenario colleges; voorkeur 3c De colleges hebben aangegeven wat hun voorkeur is uit de scenarioanalyse. Gekozen is voorscenario 3c.

Dit scenario houdt in een gezamenlijk organisatie onderdeel met daarin alle proeftuinen, de huidige samenwerkingsvormen en bedrijfsvoerings onderdelen. Gezamenlijke organisatie: Dienstverlening en Bedrijfsvoering De gezamenlijke organisatie bestaat uit twee componenten: Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Alle huidige proeftuinen en overige samenwerkingsvormen zullen een plaats krijgen in die gezamenlijke organisatie. Deze organisatie komt onder leiding te staan vaneen nog te benoemen directeur/kwartiermaker. Alle (beleidsmatig) georiënteerde onderdelen, die momenteel niet in een bepaalde samenwerking zijn ondergebracht, blijven eerst nog in de afzonderlijke lijn organisaties. Uitwerken raads besluit Het besluit van de gemeenteraden wordt nu verder uitgewerkt. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

1. Het opstellen van randvoorwaarden voor de gezamenlijke organisaties. Deze randvoorwaarden zullen uiterlijk 1 januari 2014 moeten zijn vastgelegd.2. De daadwerkelijke overgang van de medewerkers naar de nieuwe organisatie. Dit moet uiterlijk 1 januari 2015 zijn geëffectueerd;3. Het inrichten van een heldere en geformaliseerde projectstructuur voor het proces van de verdere samenwerking.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button