HoofdnieuwsRegionaal

Achtkarspelen wil ook geld besparen op openbare verlichting

BUITENPOST – Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen stellen de gemeenteraad voor om de openbare verlichting in Achtkarspelen te dimmen. Op plekken waar het mogelijk is willen b&w de straatverlichting om en om uitschakelen.

De besparing op de openbare verlichting is een van de maatregelen waarmee b&w de rijksbezuinigingen proberen op te vangen. Op termijn kan dit een bezuiniging van € 100.000 per jaar opleveren. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kan een deel van de besparing ingezet worden om de verlichting langs belangrijke schoolfietsroutes te verbeteren.

Proef

Het college van b&w doet haar voorstel na een grootschalige proef. Daarbij is afgelopen winter op verschillende plaatsen in Achtkarspelen onderzocht of het wat minder kan met de openbare verlichting. Zowel de gemeenteraad als de verenigingen Plaatselijk Belang waren nauw betrokken bij de proeven.

Voorstel

Op basis van de resultaten van de proef en in samenwerking met de verenigingen Plaatselijk Belang komen b&w tot het volgende voorstel aan de raad:

  1. Alle openbare verlichting in de dimstand schakelen. Dat is het verlichtingsniveau wat nu na 22.30 uur wordt ingeschakeld;
  2. De verlichting op industrieterreinen om en om uitschakelen;
  3. In de dorpen buiten het centrum en buiten de doorgaande hoofdroutes de verlichting om en om uitschakelen;
  4. Buiten de bebouwde kom zo veel mogelijk de verlichting uitschakelen.

Bij het om en om uitschakelen van de openbare verlichting houdt de gemeente ter dege rekening met de verkeersveiligheid.  Bij kruisingen en in scherpe bochten blijft de verlichting sowieso gehandhaafd. Na een jaar worden de maatregelen geëvalueerd en bekijkt de gemeente na overleg met de Plaatselijke Belangen, welke lantaarnpalen uiteindelijk niet meer hoeven te branden en daadwerkelijk verwijderd kunnen worden.

Verlichting schoolfietsroutes verbeteren

Om de verlichting langs belangrijke schoolfietsroutes te verbeteren stelt het college voor om een deel van de besparing hiervoor in te zetten. De gemeente wil hiervoor led-grondspots op zonne-energie gebruiken. Er zijn al twee fietspaden voorzien van deze verlichting en de ervaringen zijn positief. Om de realisatie van betere verlichting te bespoedigen, heeft een aantal verenigingen van Plaatselijk Belang aangegeven hieraan  mee te willen betalen.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button