Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Afspraken over wonen in Noordoost-Friesland

DOKKUM – Woningcorporatie Thús Wonen, de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) hebben samen afspraken gemaakt over de sociale huurwoningvoorraad in Noordoost-Friesland. De rode draad daarvan is dat Thús Wonen blijft investeren in de dorpen.

Halverwege 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. Daarin is vastgelegd dat de belangrijkste taak van woningcorporaties blijft dat zij zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Een verandering is dat de positie van de huurders is versterkt. Woningcorporaties, gemeenten én de huurdersvereniging maken gezamenlijk jaarlijks prestatieafspraken over de sociale huursector.

Voor de partijen in Noordoost-Friesland is de rode draad van de afspraken voor 2016 dat het aanbod aan huurwoningen goed aansluit bij de behoefte van een vergrijzende en krimpende bevolking. Hierbij zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid  en kwaliteit van sociale huurwoningen uitgangspunt.

Vier thema’s staan centraal:

  • De kwaliteit van de woningen moet verbeterd worden. Om een inhaalslag te maken worden in plaats van de voorgenomen 250 woningen dit jaar 377 woningen van binnen aangepakt. Deze woningen, en nog 368 andere, worden energetisch verbeterd. In totaal zijn dat er 745, dus gemiddeld bijna twee woningen per dag.
  • De kwantiteit van de woningvoorraad is toereikend. Op termijn kan de doelgroep met minder woningen bediend worden. Thús Wonen zal per saldo geen woningen toevoegen aan de totale woningvoorraad. Er zal meer gesloopt dan nieuw gebouwd worden.
  • De vraag naar woningen is niet gelijkmatig verdeeld over Noordoost-Friesland. Thús Wonen voorziet een aanhoudende vraag in de grotere plaatsen met voorzieningen en vraaguitval in het noorden en oosten van het gebied. Daar wordt rekening mee gehouden bij sloop en nieuwbouw.
  • Er is een afname van het aantal traditionele gezinnen, maar een toename van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens en het aantal senioren. Als er nieuw gebouwd wordt is levensloopbestendig bouwen het uitgangspunt.

De activiteiten voor 2016 zijn er op gericht om voor het hele gebied een optimaal effect te hebben. Dat betekent dat middelen in de eerste plaats worden ingezet waar dat nodig is, niet dat gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over gemeenten, dorpen en wijken.

De afspraken over wonen in Noordoost-Friesland zijn in nauw overleg tussen Thús Wonen, Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) en de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland tot stand gekomen. Thús Wonen kreeg de bevestiging dat de betrokken partijen het overleg tijdens het proces als constructief en positief hebben ervaren. Dit sluit aan bij de bevindingen van een onafhankelijke visitatiecommissie, die in haar rapport niet alleen concludeerde dat Thús Wonen door afslanking van de organisatie slag- en daadkrachtiger geworden is, maar dat zij ook bezig is met een inhaalslag in het overleg met betrokkenen.

Fotograaf: Marcel van Kammen

Op de foto: Op de foto van links naar rechts Frank van den Broek, algemeen directeur HDBF, Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen en wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button