HoofdnieuwsRegionaal

Agrarische avond over veiligheid en duurzaamheid in Kollum

KOLLUM – Op woensdag 22 januari 2014, ’s avonds om half acht, organiseert de gemeente Kollumerland c.a. de tweejaarlijkse agrarische avond in het gemeentehuis te Kollum. Welke gevaren doen zich voor bij het werken met meststoffen en hoe kun je hier mee omgaan? Welke bijdrage kunnen micro-organismen leveren bij het verbeteren van de gezondheid van de bodem? Deze onderwerpen komen tijdens deze avond ter sprake.  De avond wordt georganiseerd door agrarische natuurvereniging It Kollumer Grien, de LTO Noord-afdeling en de gemeente Kollumerland c.a.

Recente ongevallen met mestsilo’s, mestkelders en stalsystemen tonen aan dat het omgaan met meststoffen risico’s met zich meebrengt. Agrariërs zijn zich lang niet altijd bewust van de gevaren die hieraan kleven. Tijdens de agrarische avond zal de brandweer een presentatie verzorgen die normaal aan professionele brandweermensen wordt gegeven over dit onderwerp.

Planten kunnen organische stoffen beter opnemen met behulp van in de bodem aanwezige micro-organismen. Door de recente ontwikkelingen in de landbouw is de aanwezigheid van micro-organismen in de bodem, of  de hieraan toegevoegde meststoffen teruggelopen.De bodemvruchtbaarheid neemt daardoor zienderogen af. Theo Mulder van het bedrijf Agro Mulder in Kollumerzwaag zal in een presentatie ingaan op de wijze het belang van micro- organismen en de wijze waarop de bodemgezondheid kan worden verbeterd in dit opzicht.

Aanmelden

U kunt zich tot woensdag 15 januari 2014 opgeven door een bericht te sturen naar: [email protected], onder de vermelding van ‘Agrarische avond’ en uw naam en adresgegevens.

 Meer informatie
Voor vragen over deze avond kunt u contact opnemen met de heer H. de Bruyn, tel. 0511- 458894

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button