HoofdnieuwsRegionaal

Besmettingen met helft gestegen, testen mede belangrijk door griep

FRIESLAND – Voor het eerst in een maand zijn de Friese coronabesmettingen opgelopen. Er waren deze week 778 positieve tests, ruim de helft meer dan een week eerder. Vanwege het koudere weer gaat de vaccinatiebus minder vaak op pad. In plaats daarvan kiest de GGD voor tijdelijke priklocaties in buurt- en dorpshuizen en wijkcentra. Mede vanwege het griepseizoen blijft het testen op corona van belang.

De stijging van het tal besmettingen is even hoog als het landelijk gemiddelde. Waar Fryslân een maand geleden nog op kop ging met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, zit de provincie nu in de middenmoot. Hoewel de positieve tests weer oplopen, geldt dit in veel mindere mate voor de ziekenhuisopnames die aan de GGD zijn doorgegeven. Juist de hoge druk op de ziekenhuizen was eerder aanleiding om de maatschappij grotendeels op slot te zetten.

Dat de cijfers nu oplopen, is verklaarbaar. Sinds 25 september zijn de meeste beperkende maatregelen vervallen en komen mensen meer in contact met elkaar. Het effect van zo’n versoepeling is meestal twee weken later merkbaar. Door het killere weer, verblijven mensen meer binnen, waar het virus zich makkelijker kan verspreiden, zeker als er onvoldoende ventilatie is.

Het aantal clusters van meer dan drie besmettingen die aan elkaar te linken zijn, neemt toe. Er zijn slechts enkele grote clusters van meer dan tien gevallen. De besmettingen lopen op in bijna alle leeftijdsgroepen. Alleen onder tieners waren er minder nieuwe besmettingen. Boven de zeventig jaar blijven de aantallen laag.

Griepseizoen
Ondertussen is het griepseizoen (influenza) officieel vastgesteld. Dat betekent dat meer mensen verkoudheidsklachten krijgen. Die klachten zijn doorgaans niet te onderscheiden van coronaklachten. Terwijl het ziekteverloop van corona juist veel ernstiger kan zijn, vooral voor ongevaccineerden. GGD Fryslân blijft mensen met klachten oproepen om te blijven testen en schaalt de testmogelijkheden op. Zodat corona zich zo min mogelijk verspreidt en er geen overbelasting van de ziekenhuizen is door én coronapatiënten én grieppatiënten. Kwetsbare groepen krijgen een uitnodiging van hun huisarts voor de griepprik. Die inenting vermindert de kans om griep te krijgen en beperkt het ziekteverloop.

Prikken in dorps- en buurthuizen
De GGD gaat binnenkort zogeheten pop-up-locaties gebruiken: één of twee dagen vaccineren in een dorpshuis, buurthuis of een ander gebouw. Dat biedt meer comfort dan de vaccinatiebus, nu de temperaturen dalen. Bovendien weten de mensen naar verwachting de weg nog makkelijker te vinden naar het vertrouwde buurthuis dan naar de vaccinatiebus. De eerste keer dat GGD Fryslân van zo’n tijdelijke locatie gebruik gaat maken, is op 3 en 4 november in Wijkcentrum De Hooidollen in de Leeuwarder wijk Bilgaard.

Het gebruik van de vaccinatiebus bouwt de GGD af. De komende week staat de bus in Gorredijk (vandaag 15 oktober) en Oldeberkoop (woensdag). Iedereen boven de twaalf jaar kan zich daar zonder afspraak laten inenten.

Vaccinatiegraad
Van alle 570.000 Friezen van boven de twaalf jaar is 77 procent nu volledig gevaccineerd. Er zijn deze week 3089 prikken gezet. In meer dan een derde van die gevallen gebeurde dit zonder afspraak. Het spontaan inenten gebeurt behalve in de bus op alle vier vaste locaties (Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek), tot een uur voor sluitingstijd.

Van alle leeftijdsgroepen zijn de tieners momenteel de grootste groep die zich laten laat vaccineren. Inmiddels hebben drie op de vijf jongeren tussen de 12 en 18 jaar een eerste prik gehad.

Voor Friese inwoners met prikangst zijn er in Sneek op dinsdag en zaterdag aparte spreekuren. Hier heeft de afgelopen weken een twintigtal mensen gebruik van gemaakt.

De cijfers
De afgelopen week zijn 6737 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Bijna 1600 meer dan een week eerder. In totaal zijn nu 556.084 tests door Friezen bij de GGD gedaan. In de
Noordoosthoek bleven de besmettingscijfers relatief hoog.

Met de 778 besmet geraakte personen van deze week zijn nu in totaal 55.239 Friezen positief getest. In de afgelopen zeven dagen zijn zes ziekenhuisopnames gemeld aan GGD Fryslân (vorige week vier). Voor het eerst in een maand is een sterfgeval doorgegeven aan de GGD.

Gemeenten
Noardeast-Fryslân en Achtkarspelen telden de afgelopen week de meeste nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In zeven van de achttien gemeenten was sprake van meer dan een verdubbeling. In Tytsjerksteradiel en Dantumadiel daalden de cijfers.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Noardeast-Fryslân 135 (97), Leeuwarden 90 (67), Heerenveen 86 (37), Smallingerland 82 (49), Achtkarspelen 78 (31), Súdwest-Fryslân 62 (54), Waadhoeke 58 (23), Tytsjerksteradiel 41 (50), De Fryske Marren 39 (23), Opsterland 38 (23), Dantumadiel 29 (31), Weststellingwerf 12 (5), Ooststellingwerf 11 (2), Terschelling 10 (5), Harlingen 4 (2), Vlieland 2 (0), Ameland 1 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button