Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Bloedeloos ‘nee’ tegen windenergie in Kollumerland getuigt van weinig duurzame ambitie

KOLLUM – De coalitie in Kollumerland wil geen windenergie. Nu niet en in de toekomst niet.  De goede gesprekken die het Windcluster Kollumerland voert met dorpsbewoners in de oosthoek zijn verspilde moeite. De twee kansrijke locaties voor windenergie die onlangs door Fryslân foar de Wyn zijn aangewezen kunnen van de kaart. De coalitie wil het niet! Een foute keus, vindt de ChristenUnie.

De ChristenUnie wil het gesprek over windenergie ook in Kollumerland gaande houden. Want om de overstap naar duurzame energie succesvol te maken is windenergie onmisbaar. Om de aarde goed door te geven aan onze kinderen moeten we af van het gebruik van fossiele brandstof. Aan het werk dus met alle nieuwe vormen van duurzame energie; water, zon, aardwarmte enzovoort.

En ook met wind! Want dat is de enige techniek die op dit moment voldoende duurzame energie oplevert. Dat vraagt wel wat van ons.  We zullen een korte tijd de nadelen van windenergie voor lief moeten nemen. Maar beslist niet voor altijd. Elke duurzaamheidsgoeroe zal het bevestigen: er komen betere, schonere en efficiëntere technieken om duurzame energie op te wekken. Windenergie is slechts tijdelijk het beste alternatief. Als gemeente kun je daar goed op inspelen. Bijvoorbeeld bij het afgeven van een vergunning. Leg als voorwaarde bij het afgeven van een omgevingsvergunning op dat de molen na 20 of 25 jaar wordt afgebroken of een nieuwe vergunning moet krijgen.  Het zou de gemeente enorm sieren als ze daar werk van zou maken. Bespreek die mogelijkheid met de Provincie en met het Rijk. In Noord-Brabant experimenteren ze er al mee. Dat is heel wat beter dan volkomen fantasie- en ambitieloos een ‘nee’ tegen windmolens uit te spreken.

Het ‘nee’ van de coalitie klinkt wel stoer, maar is in de praktijk ook zeer betrekkelijk. Uiteindelijk gaat de gemeente er namelijk helemaal niet over. Er liggen landelijke afspraken om in 2020 dertig procent van onze energie duurzaam op te wekken. Lukt dat niet met gemeentelijke plannen, dan gaat het Rijk aan de slag met een Rijks coördinatieregeling. Dan heb je als gemeente echt het nakijken en is je invloed op hoe het eruit komt te zien wel heel klein. Het Rijk regelt het dan helemaal. Waarom geen ‘nee, tenzij’ uitgesproken of een ‘ja, mits’. Dan kun je echt invloed aanwenden als gemeente.

Voor de bewoners van een zoekgebied voor molens is het ook niet alleen maar kommer en kwel. Molens kun je goed inpassen. Langs wegen en in een lijnopstelling vormen ze het minste hinder. Hoe hoger de molen, hoe minder de geluidsoverlast en hoe groter de opbrengst. En dorpen kunnen ook delen in de opbrengst. Windmolens kunnen zo bijdragen aan leefbaarheid! De voorbeelden zijn er.

Kijk maar naar de dorpsmolen van Reduzum. Die heeft de afgelopen jaren voor heel wat investeringen in het dorp gezorgd. Of in Breabuorren waar ze liever nog vandaag dan morgen nieuwe molens plaatsen omdat het goed is voor de leefbaarheid in het gebied.

Wat de ChristenUnie graag wil is een open gesprek over windenergie waar voor- en nadelen eerlijk benoemd worden. Zonder een bijna dictatoriaal ‘njet’ aan de voorkant. Daar is uiteindelijk niemand mee geholpen.

Margreet van der Molen
Fractievoorzitter ChristenUnie Kollumerland c.a.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button