HoofdnieuwsRegionaal

CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD vormen nieuwe coalitie gemeente Noardeast-Fryslân

KOLLUM – Voor de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is het voorstel een college te vormen van CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. Na breed overleg met alle acht fracties heeft informateur Theo Joosten deze aanbeveling op maandag 17 december 2018 gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst van alle fractievertegenwoordigers. “Op grond van inhoudelijke overeenkomsten, de verkiezingsuitslag en de wens een college te vormen dat kan rekenen op een breed draagvlak,  ben ik tot deze conclusie gekomen” aldus Theo Joosten.

De brede samenstelling van het college wordt ingegeven door de start van een nieuwe gemeente. Die levert extra inzet van het bestuur op. De opgave is om van drie gemeenten te gaan werken als één gemeente. Een stabiel college is daarbij een vereiste. Dit betekent niet dat er ook vijf fulltime wethouders moeten komen.

Uit de gesprekken met alle partijen kwam naar voren dat zij contact met de bevolking en vertegenwoordigende organisaties van groot belang achten. Daarom zal  met een raadsagenda worden gewerkt. Hierin staan onderwerpen die door de gehele raad worden gedragen en waarover eerst in gesprek wordt gegaan met de samenleving zoals bijvoorbeeld het Dorpen- en Wijkenfonds. Afgesproken is dat het college het uiteindelijke raadsbesluit over dat onderwerp zal overnemen.

Naast de raadsagenda komt er een coalitieagenda, waarin de coalitiepartijen over andere onderwerpen hun beleidsvoornemens vastleggen. Deze agenda zal onderwerp van de bespreking zijn in de nu startende formatiefase. De vijf coalitiepartijen hebben Theo Joosten aangewezen als formateur.

De gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat per 1 januari 2019 vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op 21 november 2018 hebben de kiesgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bepaald hoe de raad van die gemeente zal worden samengesteld. Er wordt naar gestreefd om het college van Noardeast-Fryslân  in de raadsvergadering op 2 januari 2019 te benoemen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button