HoofdnieuwsRegionaal

CDA Fryslân: “Ganzen? Het hoofd koel houden”

KOLLUM  – CDA-Statenlid Fernande Teernstra roept op om verstandig om te gaan met de ganzendiscussie. Onlangs liet gedeputeerde Kramer al een inkijkje zien over de kosten die de ganzenschade met zich meebrengen. Teernstra: “Dat afgelopen week het Fryske Ganzenakkoord geklapt is, betekent juist dat de politiek een juiste focus moet kiezen. Niet geëmotioneerd, maar het hoofd koel houden.”

Geen gedragen samenwerking
Hoe graag het CDA Fryslân het ook had bepleit: een Fries Ganzenakkoord komt er niet. De reden voor een eigen aanpak was nodig omdat er een verschil is met de rest van Nederland. In Fryslân is er veel meer schade door overwinterende ganzen, dan elders waar juist zomer- of standganzen verblijven. De kosten voor de geleden schade door boeren en overige landeigenaren is nu zo’n 7-8 miljoen euro. Kosten die in de toekomst toe nemen, omdat de ganzen niet worden bestreden, terwijl de ganzen een plaag zijn.

Winterrust
Volgens gedeputeerde Kramer konden de verschillende partijen die werkten aan een Fries Ganzenakkoord het niet eens worden over de winterrust. Iedereen is het eens over de onbalans die er in de provincie is met het aantal ganzen. Melkveehouders en jagers zien kans om tijdens de winterrust van november tot maart wanneer de meeste ganzen in Fryslân zijn deze te bestrijden, tot er een natuurlijke balans ontstaat. Tegenstanders, zoals enkele Natuurorganisaties zeggen dat deze jaagperiode van vier maanden hooguit twee jaar mag duren.

Kwetsbare natuur
Volgens Fernande Teernstra kent de discussie meerdere kanten. Teernstra: “Naast de miljoenen die de gemeenschap moet dragen, is er ook de kwetsbare natuur die door ganzen wordt geruïneerd. Natuurliefhebbers zien dat ook. Vogelsoorten in natuurgebieden worden verdrukt door de massa ganzen.” Het CDA pleitte al eerder om de Ganzenstront mee te laten tellen in de mineralenboekhouding van boeren. Agrariërs hebben te maken met regelgeving over de aanwezigheid van stikstof op het erf, maar de uitwerpselen van ganzen zijn een sta in de weg voor zorgvuldige bedrijfsvoering.

Dan maar een politieke oplossing
Teernstra: “Blijkbaar is het in Fryslân ook niet gelukt, het is een onderwerp voor een verhitte discusie. De focus moet volgens mij zijn dat we Friese belastingbetalers niet opzadelen door falend beleid, dat we ons sterk maken voor kwetsbare natuur en dat we boeren ruim baan geven voor ondernemen.” Eerder presenteerde het CDA een Ganzenpamflet, waarin de politiek werd aangewezen van het probleem. Teernstra: “Het is jammer dat we het draagvlak van organisaties niet gelukt is. Dan maar een politieke oplossing. Maar we hebben met ons pamflet ook gezegd: ‘Ganzen horen bij Fryslân, maar gezond verstand ook’ Volgens mij zit gedeputeerde Kramer op diezelfde lijn.”

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button