HoofdnieuwsRegionaal

Cijfers blijven stijgen, basismaatregelen essentieel

FRIESLAND – 6255 Friezen testten deze week positief op COVID-19, tegen 4427 een week eerder. Dit is meer dan drie keer zoveel als tijdens de eerdere piek in december 2020. GGD Fryslân testte 24.914 mensen, tegen 22.753 vorige week. Mede door de extra prik voor ouderen steeg het aantal gezette vaccinaties met een vijfde, naar 5363. Gezien de stijgende cijfers en de toenemende druk op de zorg wijst GGD Fryslân op het grote belang van de basismaatregelen tegen corona.

In alle leeftijdsgroepen blijft het tal positieve tests stijgen. Kinderen van vier tot twaalf jaar vormen met 914 besmettingen nog steeds een grote groep. De meeste nieuwe besmettingen (989) waren er deze week onder jongeren van achttien tot dertig jaar, gevolgd door de dertigers en veertigers. Er raakten 523 zeventigplussers besmet, tegen 408 een week eerder. Het aantal positieve tests bij zestigers steeg van 401 naar 540.

Basismaatregelen en vaccineren
GGD Fryslân benadrukt het enorme belang van de basismaatregelen in deze tijd. De anderhalve meter, het mondkapje in winkels en openbare ruimten, het handenwassen, het ventileren. “We horen het al zo lang, maar toch: naast het vaccineren blijven de basismaatregelen nog altijd het meest effectief voor het buiten de deur houden van het virus. Daarmee help je andere mensen en help je mee om de zorg toegankelijk te houden voor wie die nodig heeft”, zegt Everhard Hofstra, arts infectieziektenbestrijding van GGD Fryslân.

“Dus neem verantwoordelijkheid, houd je aan de maatregelen en als je ‘m nog niet hebt – de vaccinatie is ook heel belangrijk om verspreiding maar vooral ernstige ziekte en dus ziekenhuisopnames te voorkomen. Het is gratis en het kan zonder afspraak.” Mensen die vragen hebben of twijfelen: zoek betrouwbare informatie op internet, bij de GGD of behandelend arts.

Testen opgeschaald
GGD Fryslân blijft de testcapaciteit ondertussen opschalen. Onder andere door het opleiden en aannemen van extra personeel, het continu verbeteren van de efficiëntie en verruiming van de openingstijden. Daarnaast worden extra locaties geopend zoals deze week in Oosterwolde en binnenkort in Dokkum. Daar, aan de Holwerderweg 21, is ruimte voor vier of vijf teststraten (minimaal 480 testen per dag).

Naar verwachting blijft de vraag naar testen toenemen. Testen kan alleen op afspraak. Door de drukte kan de testuitslag wat langer op zich laten wachten. Het blijft dan van groot belang om bij klachten thuis te blijven.

Meer druk op de zorg
De druk op de zorg neemt nog steeds toe. In de Friese ziekenhuizen liggen 76 coronapatiënten, op de IC’s zijn nu 16 personen opgenomen. De ziekenhuizen zien de druk op personeel en capaciteit flink toenemen. Planbare zorg wordt uitgesteld. Ook de Friese verpleeg- en verzorgingsinstellingen voelen de druk in toenemende mate.

Extra bedden in Coronacentrum en tehuizen
Vijf Friese instellingen voor niet-acute zorg bereiden zich voor op de volgende fase in de coronazorg door extra beddencapaciteit beschikbaar te stellen. Het gaat om ZuidOostZorg, KwadrantGroep, Alliade, Patyna en Noorderbreedte. Met de extra bedden kunnen de zorginstellingen de uitstroom van Covid-19-patiënten uit de ziekenhuizen opvangen. Ook coronapatiënten met wie het thuis niet meer gaat, kunnen er worden opgenomen. Zij gaan naar het Coronacentrum Friesland in Wolvega (dat opschaalt) of naar een bed op een revalidatieafdeling van een van de betrokken zorginstellingen.

Kleine kans op gevaccineerde op IC
Nu er meer mensen in de ziekenhuizen liggen ontstaat een duidelijker beeld van wie daarop de meeste risico’s lopen. Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat zeven van de tien coronapatiënten op de IC ongevaccineerd is. De kans dat een gevaccineerde met corona in het ziekenhuis beland is 12,5 keer kleiner dan bij een niet-gevaccineerde. Voor opname op de IC is die kans als volledig gevaccineerde 25 keer zo klein. Meer uitleg hierover: Hoe kan het dat steeds meer gevaccineerde mensen in het ziekenhuis belanden? ? | Coronavaccinatie – YouTube

Extra prik (boostervaccinatie)
De afgelopen zeven dagen haalden 5363 Friezen een vaccinatie, tegen 4.484 de week ervoor. Er zijn door de GGD nu 746.007 vaccins gegeven aan de 570.000 Friezen van boven de 12 jaar. De stijging komt mede door de extra prik (boostervaccinatie), die sinds afgelopen vrijdag gehaald kan worden. Sindsdien zijn al 1235 boostervaccinaties gezet. Dit kan alleen op afspraak. Iedereen geboren in of voor 1939 komt hiervoor in aanmerking.

Veel ouderen willen momenteel telefonisch een afspraak maken voor de boosterprik. Vanwege de drukte op de lijnen adviseert de GGD dit online te doen. Mogelijk kunnen familieleden, vrienden of buren hierbij helpen. De booster is bedoeld om de in de tijd licht afnemende werking van het vaccin een oppepper te geven. Mensen die na 1939 zijn geboren komen vanaf 1 januari aan de beurt.

Prikken zonder afspraak
Prikken zonder afspraak is mogelijk tot een uur voor sluitingstijd. De openingstijden staan op Vaccinatielocaties (ggdfryslan.nl). Alleen voor Dokkum is altijd een afspraak nodig.

Daarnaast prikt GGD Fryslân op tijdelijke locaties in buurt- en dorpshuizen. In twee weken tijd zijn op die pop-up locaties 430 prikken gezet. Uitschieters zijn Wijkcentrum Bilgaard in Leeuwarden en Scala in Oosterwolde, waar elk meer dan tachtig prikken per dag werden gezet. Het vaccineren op tijdelijke locaties gebeurt komende week weer op diverse plekken. Vaccinatielocaties (ggdfryslan.nl).

De cijfers  
De afgelopen zeven dagen zijn 24.914 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân, tegen 22.753 vorige week. Het vindpercentage – welk deel van de getesten positief is – steeg van 21.2 naar 22,5 procent. Dit is een teken dat er minder mensen naar de teststraten gaan dan zou moeten. In totaal zijn nu 652.287 tests door Friezen bij de GGD gedaan.

Het totaal aantal besmettingen komt met de 6255 van deze week op 74.147. Vorige week waren er 4427 positieve tests. Er werden 26 ziekenhuisopnames gemeld bij GGD Fryslân, tegen vorige week 19. Er zijn acht overlijdens doorgegeven (vorige week zes).

Gemeenten 
In zeven Friese gemeenten testten meer dan 1 op de 100 inwoners in een week positief. De grootste stijger is Waadhoeke met 81 procent meer besmettingen. In Leeuwarden waren voor het eerst meer dan duizend positieve tests. Alleen op drie Waddeneilanden daalden de cijfers.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 1096 (697), Súdwest-Fryslân 797 (513), Heerenveen 588 (476), Smallingerland 613 (422), De Fryske Marren 556 (406), Noardeast-Fryslân 492 (371), Opsterland 306 (260), Dantumadiel 222 (221), Waadhoeke 377 (208), Weststellingwerf 280 (207), Achtkarspelen 271 175), Tytsjerksteradiel 299 (174), Ooststellingwerf 195 (160) Harlingen 116 (92), Terschelling 31 (25), Vlieland 7 (10), Ameland 7 (8) en Schiermonnikoog 2 (2).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button