Regionaal

Coalitievorming Achtkarspelen verloopt voorspoedig

BUITENPOST – Er zit schot in de totstandkoming van een nieuwe coalitie in Achtkarspelen. Maandag hebben de fracties van CDA, CU en PvdA aangegeven te kunnen instemmen met het conceptcoalitieakkoord dat formateur Joop Atsma aan hen eerder heeft voorgelegd. Deze week hebben de onderhandelaars de verschillende standpunten nog eens toegelicht en is het licht op groen gezet om te komen tot een nieuw college.

“Inmiddels zijn stappen gezet om te komen tot de invulling van de wethouderszetels. Dat deze procedure grote zorgvuldigheid vereist en tijd kost, zal een ieder duidelijk zijn”, verduidelijkt Atsma. Omdat de tijd die rest tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen relatief kort is, hebben de drie partijen gekozen voor een compact programma met vooral concrete punten. “Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat Achtkarspelen geen koopzondagen krijgt. De drie coalitiepartijen vinden dat het invoeren van koopzondagen in de gemeente meer nadelen dan voordelen heeft. In de afweging is rekening gehouden met de belangen van zowel de ondernemers als de werknemers in de detailhandel.”

Ook zijn de drie partijen het erover eens dat Achtkarspelen zich voor een belangrijk deel terugtrekt uit  Caparis en een eigen MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen) opricht. De MOA gaat op 1 januari van start en begonnen wordt met het groenonderhoud ‘in eigen hand’ in de gemeente. Ook is besloten de eerder opgelegde bezuinigingen op het groenonderhoud terug te draaien.  Hiervoor heeft de nieuwe coalitie voldoende financiële middelen gevonden.

Omdat de onderhandelaars hebben aangegeven dat over enkele punten uit het conceptakkoord nog aanvullende gesprekken noodzakelijk zijn, wordt pas in een later stadium de definitieve tekst bekendgemaakt. De onderhandelaars en fracties hebben afgesproken dat ze in de loop van volgende week zowel de gezamenlijke ambities alsmede de kandidaat-wethouders bekend zullen maken. Met het oog daarop hebben de fracties van CDA, CU en PvdA burgemeester Gerbrandy verzocht op korte termijn een raadsvergadering uit te schrijven. In deze raadsvergadering kan dan het akkoord worden toegelicht en zullen de wethouders worden benoemd.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button