Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Colleges DDFK adviseren herindeling

DOKKUM/KOLLUM De colleges van B&W van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. brengen deze week hun advies over de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten naar de gemeenteraden. De colleges adviseren de gemeenteraden om het proces om te komen tot een herindeling op te starten.

Herindeling vervolg op ambtelijke fusie

In 2014 besloten de raden over te gaan tot een ambtelijke fusie van de vier gemeenten. Deze ambtelijke fusie wordt gerealiseerd per 1 januari 2017. Eind maart nemen de gemeenteraden een besluit over de bestuurlijke toekomst en wordt duidelijk of de ambtelijke fusie wordt gevolgd door het proces om te komen tot een herindeling. Diverse onderzoeksrapporten geven de raadsleden de informatie om hun keuze te kunnen maken.

Sterker bestuur

Als gevolg van de krimp en de vergrijzing hebben de DDFK gemeenten veel gezamenlijke uitdagingen. Vanuit één grotere gemeente kan de regio daadkrachtiger inspelen op omvangrijke en complexe opgaven zoals krimp, economische ontwikkeling en toerisme en recreatie. Nieuwe ontwikkelingskansen in de regio, zoals de Centrale As en de aanleg van glasvezel kunnen gezamenlijk met meer kracht worden opgepakt. Bovendien heeft een grote gemeente richting samenwerkingspartners zoals de provincie en het Rijk meer inbreng dan meerdere afzonderlijke kleine gemeenten. De provincie Fryslân staat positief tegenover een herindeling van de DDFK gemeenten.

Dienstverlening

Met een robuustere organisatie zijn de gemeenten minder kwetsbaar, waardoor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven beter kan worden gewaarborgd.

Financieel perspectief

De begrotingspositie van alle vier gemeenten staat onder druk. De afgelopen jaren zijn er in alle vier gemeenten meerdere bezuinigingsrondes geweest. Met een bundeling van krachten, middelen en verantwoordelijkheden hebben de gemeenten kansen om tot een betere begrotingspositie te komen dan wanneer de vier gemeenten dat ieder voor zich moeten doen.

Vervolg

Als de vier gemeenteraden instemmen met het laten opstellen van een concept-herindelingsontwerp voor de vier gemeenten, wordt een start gemaakt met de procedure om te komen tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 in Noordoost Fryslân. Onderdeel van deze procedure is een draagvlakmeting onder de bevolking die dit jaar zal plaatsvinden. In november van dit jaar willen de colleges het herindelingsontwerp voor vaststelling aanbieden aan de gemeenteraden.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button