HoofdnieuwsRegionaal

Controles reinigen spuitapparatuur op erf agrariërs

KOLLUM – Binnenkort gaat het teeltseizoen weer van start. Net als voorgaande jaren gaan de
handhavers van Wetterskip Fryslân en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) controleren op het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen langs de
sloten. Anders dit keer is dat er nu niet alleen op de akkers wordt gecontroleerd,
maar ook op het reinigen van de spuitapparatuur op het erf.

Doel controles

De controles vinden plaats om vervuiling van het oppervlaktewater met
gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Uit onderzoek van de waterschappen in
Nederland blijkt dat door verkeerd in- en uitwendig reinigen van spuitapparatuur
aanzienlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater
geloosd worden.
Regelgeving reinigen spuitapparatuur

Per 1 januari 2013 is het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij opgegaan in het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierdoor zijn de regels met betrekking tot het reinigen van
de spuitapparatuur gewijzigd. Bij het uitwendig reinigen van veldspuiten mag het
reinigingswater niet geloosd worden op oppervlaktewater. Daarentegen mag het
reinigingswater wel onder voorwaarden op de bodem of, na zuivering, in de riolering
geloosd worden. Wetterskip Fryslân adviseert agrariërs om de veldspuit op wisselende
plaatsen op het perceel te reinigen.
Ook bij het inwendig reinigen van de veldspuit is het lozen in oppervlaktewater niet
toegestaan. Net als bij het uitwendig reinigen is het lozen in de riolering na zuivering wel
toegestaan. Op de volgende twee manieren is lozen op de bodem toegestaan:
• op het perceel, mits het reinigingswater gelijkmatig wordt verspreid
• op het erf, mits het reinigingswater een zuiveringsvoorziening doorloopt

Boete
Om de overschrijdingen terug te dringen, is het belangrijk dat agrariërs bespuitingen
volgens de regels van het Activiteitenbesluit en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (WGB) uitvoeren. Als een agrariër zich niet aan de regels houdt, volgt meestal
een boete omdat er sprake is van direct milieugevaar. Daarnaast geldt dat waterschap en
NVWA verplicht zijn de meeste overtredingen door te melden (de zogenaamde crosscompliance)
met een mogelijke korting op de inkomenssteun als gevolg.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button