HoofdnieuwsRegionaal

Coronabesmettingen dalen licht, vaccinaties bijna verdubbeld

FRIESLAND – Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân daalde de afgelopen week met 5 procent, van 1529 naar 1460. Vorige week was de daling 7 procent. In de andere provincies, op Drenthe na, stegen de cijfers. Er is deze week een recordaantal Friezen gevaccineerd: 17.374, bijna het dubbele van een week eerder.

De besmettingscijfers daalden in vrijwel alle leeftijdsgroepen. Bij jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) was er sprake van een flinke stijging, bij vijftigers en 70plussers van een wat minder grote toename. In verpleeg- en verzorgingshuizen liepen de besmettingen na weken van dalingen ook weer op. De toename is voornamelijk te wijten aan een uitbraak in een instelling voor dementerenden.

In de ziekenhuizen daalde het aantal besmettingen. Er zijn minder opnames van coronapatiënten gemeld. In het onderwijs daalde het aantal nieuwe positieve tests met ongeveer een vijfde. In de basisscholen van 180 naar 141, in het voortgezet onderwijs van 142 naar 119.

Meer vaccin

De forse toename van het aantal vaccinaties kwam vooral doordat er meer Pfizer-vaccin beschikbaar was. Met de 17.374 prikken van deze week zijn er nu 106.703 vaccinaties gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Vorige week is er 9250 keer gevaccineerd.

Behalve door de GGD is er ook gevaccineerd in ziekenhuizen, in andere zorginstellingen en door huisartsen. Zij houden geen cijfers bij. Afgaande op de landelijke cijfers is de inschatting dat nu tussen de 150.000 en 180.000 vaccinaties geplaatst zijn bij inwoners van onze provincie. Dat is inclusief die door de GGD. In totaal telt Fryslân ruim 520.000 volwassenen die in aanmerking komen voor een vaccin.

Nieuwe doelgroepen

GGD Fryslân gaat het vaccineren van 60-minners met fors overgewicht en met het syndroom van Down overnemen van de huisartsen. Doordat vaccineren met AstraZeneca in deze leeftijdsgroep is stopgezet krijgen zij nu het Pfizer-vaccin. Het RIVM verzendt de uitnodigingsbrieven, uit naam van de huisarts. In de brief staat het landelijke afsprakennummer vermeld. Ook is digitaal een afspraak in te plannen via coronatest.nl. GGD Fryslân hierover bellen is niet zinvol, want de GGD verzorgt alleen het prikken.

Zorgmedewerkers onder de zestig jaar krijgen ook het Pfizer-vaccin, tenzij ze al een keer AstraZeneca hebben gekregen. Wie een afgezegde afspraak voor AstraZeneca had, krijgt vanaf zondag een sms met het bericht een nieuwe afspraak te maken via het landelijke belcentrum.

Testen

De afgelopen week hebben 15.138 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Vorige week waren het er 15.237. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) steeg iets, naar 8,7 procent.

Cijfers

Met de 1460 besmettingen van deze week zijn nu 36.032 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 6 sterfgevallen gemeld, tegen een week eerder 4. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames daalde, van 17 in een week naar 10.

Gemeenten

Het aantal nieuwe besmettingen daalde de afgelopen week in Súdwest-Fryslân met 116 (van 337 naar 221). Omgerekend naar besmettingen per 100.000 inwoners zijn de cijfers nu het laagst in Leeuwarden en Tytsjerksteradiel en op Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog. In Weststellingwerf en Harlingen was het aantal positieve tests niet eerder zo hoog als de afgelopen zeven dagen.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 221 (337), Leeuwarden 195 (233), De Fryske Marren 132 (144), Smallingerland 127 (107), Heerenveen 125 (94), Noardeast-Fryslân 119 (119), Waadhoeke 114 (126), Weststellingwerf 77 (54), Achtkarspelen 66 (63), Opsterland 64 (43), Harlingen 62 (31), Ooststellingwerf 58 (60), Dantumadiel 49 (37), Tytsjerksteradiel 36 (55), Ameland 9 (11), Terschelling 5 (13), Schiermonnikoog 1 (0) en Vlieland 0 (2).

Dit kan u ook interesseren

Back to top button