Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Dalende verkopen op de woningmarkt legt bom onder waarderingssysteem WOZ

GRONINGEN – WOZme.nl, een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau op het gebied van lokale heffingen en gemeentelijke belastingen is van oordeel dat de dalende verkopen op de woningmarkt het systeem van modelmatige waardering van huizen uitholt. Hierdoor zijn de gemeentelijke WOZ waarderingen niet meer betrouwbaar en vechten steeds meer mensen de WOZ waarde aan bij gemeente en rechter.

De gemeenten in Nederland maken van een geautomatiseerd systeem gebruik om vergelijkenderwijs de WOZ waarde van woningen vast te stellen. Dat gaat ongeveer zo in zijn werk: De gemeente registreert alle onroerend goed transacties op haar grondgebied. Daarbij worden de eigenschappen van een verkocht huis zoals aantal vierkante en kubieke meters , de ligging, de staat van onderhoud enzovoort in het systeem vastgelegd. In een markt waarin veel transacties plaatsvinden kan dit systeem er toe leiden dat de waardering van een niet verkochte woning de waarde in het economische verkeer benadert. De wet gaat van deze fictie uit.

Maar wat nu als er nauwelijks meer woningen worden verkocht en daarmee het vergelijkingsmateriaal voor de gemeente wegvalt? Dit is de situatie waarmee woningeigenaren buiten de grote steden worden geconfronteerd. Dan blijkt opeens dat een verkoop van een huis aan de andere kant van het dorp of zelf van een ander dorp in dezelfde gemeente bepalend wordt voor de waardering.

Naar de mening van Frits Bolt, directeur van WOZme.nl te Groningen, kan het tot nu toe gebruikelijke modelmatig waarderen door gemeenten niet langer stand houden. De gemeenten zullen (opnieuw) moeten overgaan tot het ter plaatse waarderen van woningen en het geautomatiseerde bestand daarmee moeten aanvullen. Veel gemeenten hebben daarvoor echter de mankracht of de middelen niet, met als gevolg dat de gemeentelijke waardering bij bezwaar of beroep geen stand houdt.

Dit kan u ook interesseren

2 reacties

  1. Als ik me niet vergis maken niet alleen gemeenten gebruik van dergelijke waardebepalingssystemen. Hetzelfde geldt voor makelaars/taxateurs.
    Zijn dan de bedragen die zij opnemen in hun taxatierapporten ook per definitie onjuist?
    Ik denk dat de hele taxatie/waarderingssector dezelfde problemen kent.

  2. Het kenmerkende verschil met een modelmatige taxatie op basis van vergelijking tussen niet verkochte en wel verkochte huizen is dat een gecertificeerd taxateur die bekend is op de lokale markt een “horen, zien, proeven ruiken en voelen” waardebepaling doet. Oftewel naast zijn kennis van de lokale markt alle waarde bepalende aspecten laat meewegen in zijn uiteindelijke oordeel. Taxeren is te veel mensenwerk om alleen aan een computer over te laten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button