Regionaal

Dantumadiel en Noardeast eens over stoppen huidige manier van ambtelijke dienstverlening

DOKKUM – De colleges van B&W van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zien onvoldoende meerwaarde in het doorzetten van de ambtelijke dienstverlening door de gemeente Noardeast-Fryslan aan Dantumadiel na 1 januari 2024. Dit wordt bevestigd in het onderzoek dat beide colleges lieten uitvoeren naar de dienstverlening. Beide colleges beraden zich nu op de vervolgstappen. Het college van Dantumadiel wil de dienstverlening in een andere vorm wel doorzetten, het college van Noardeast-Fryslan wil dat niet.

De colleges hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de dienstverlening
In de Centrumregeling, waarin de samenwerking tussen beide gemeenten is vastgelegd, is namelijk afgesproken dat de regeling geëvalueerd moet worden in 2021. Onafhankelijk onderzoeksbureau & Van de Laar voerde het evaluatieonderzoek uit. Het rapport over het onderzoek is klaar en gepresenteerd aan beide colleges. In het rapport staat wat er goed en wat er niet goed gaat in de samenwerking. En er staan aanbevelingen in. Kort gezegd is het advies: de huidige samenwerking versterken óf andere toekomstscenario’s onderzoeken, zoals een ontvlechting of herindeling.

Uit het onderzoek blijkt dat beide gemeenten niet tevreden zijn over de huidige dienstverlening
Zo is er een merkbaar verschil in bestuursstijlen tussen beide colleges. Het college van Noardeast-Fryslân acteert steeds meer op een schaalniveau passend bij een middelgrote gemeente. Het college van Dantumadiel wil dicht bij haar inwoners staan en dat vraagt een andere manier van werken.

Dantumadiel wil graag op een andere manier samenwerken
Opschalen heeft volgens het college van Dantumadiel niet gebracht wat werd verwacht. Het college van Dantumadiel wil kijken of een andere manier van samenwerken mogelijk is. Een manier die aansluit op de toekomstvisie van Dantumadiel die onlangs door de raad is vastgesteld, waarin gekozen is voor moderne dienstverlening; dichtbij, benaderbaar, snel en transparant.

Noardeast wil de huidige dienstverlening stopzetten
Het college van Noardeast ziet onvoldoende meerwaarde in de huidige samenwerking omdat er te weinig gezamenlijk voordeel wordt behaald. Een ontwikkeling om van Dantumadiel een netwerkgemeente te maken maakt de tegenstellingen in de interne organisatie alleen maar groter en heeft nog minder voordeel voor Noardeast dan de huidige vorm van dienstverlening.
Het stopzetten van de dienstverlening kan volgens de gesloten overeenkomst met ingang van 1 januari 2024. Uiteraard zullen beide gemeenten ook dan blijven samenwerken, bijvoorbeeld in ANNO-verband.

Beide colleges gaan eerst met hun Raad in gesprek en bepalen dan de vervolgstappen
Beide colleges vragen hun gemeenteraad om het collegestandpunt te ondersteunen. Op basis van deze gesprekken willen beide colleges de gezamenlijke vervolgstappen bepalen. Gelet op de eventuele personele impact wordt ook de OR nauw betrokken bij de vervolgstappen. De raadsbehandeling staat in Dantumadiel gepland op 21 december a.s. en in Noardeast op 9 en 22 december a.s.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button