HoofdnieuwsRegionaal

Deel bomen Kollumerland aangetast door ziekte

KOLLUM – Bij de voorbereidingen voor het onderhoud in het komende winterseizoen is gebleken dat veel bomen in de gemeente Kollumerland c.a. zijn aangetast door ziekten. De gevolgen van die ziekten kunnen leiden tot schade of gevaarzetting. Er bestaat geen remedie en kap is de enige mogelijkheid. Er zal herplant plaatsvinden.

Vooral de Essentaksterfte is verantwoordelijk voor de slechte gesteldheid van de bomen.

Deze ziekte ontwikkelt zich snel en levert op relatief korte termijn gevaar op. De aangetaste bomen kunnen omvallen of (dikke) takken verliezen. Dit brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de verkeersveiligheid, langs wegen e.d., maar ook op standplaatsen bij scholen, tehuizen, parkeerplaatsen etc.

De eigenaar van de bomen, in dit geval de gemeente, is aansprakelijk voor de schade. Indien niet tijdig wordt ingegrepen, kan de gemeente nalatigheid worden verweten.

Niet alle bomen hoeven komend jaar te worden gerooid. Afhankelijk van de vitaliteit kan dit gefaseerd tussen 2014 en 2017 plaatsvinden. De ergste gevallen zullen wel met spoed worden gekapt. Om te komen tot een werkbare en verantwoorde fasering wordt een grondige inventarisatie van de geconstateerde gebreken uitgevoerd door een deskundig bedrijf.

De aangetaste bomen moeten worden gerooid. De meeste bomen staan buiten de bebouwde kom en vallen daarmee onder de Boswet. De (verplichte) herplant moet binnen drie jaar gerealiseerd zijn. Dit is een grote operatie waar veel betrokkenen mee annex zijn. In goed overleg zal de komende jaren worden overgegaan tot herplant.

Een eerste globale raming levert een totale kostenpost op van ruim € 300.000,-. Gelet op de juridische termijnen en de verwachte fasering is spreiding van deze kosten mogelijk over drie of vier jaar.

Het probleem van de bomenziekten speelt niet alleen in Kollumerland c.a. Landelijk is onlangs een expertgroep opgericht voor risicogerelateerde boomziekten.

Het gaat om bomen langs de Hesseweg in Kollum en de Keegensterweg in Burum en de Brongersmaweg in Kollumerpomp

 

 

Foto’s Gemeente Kollumerland c.a.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button