HoofdnieuwsRegionaal

Een toekomstbestendig centrum voor Buitenpost

BUITENPOST – In het centrum van Buitenpost is al enige tijd sprake van een krimpend winkelaanbod. Eigenaren van leegstaande winkelpanden stelden de vraag aan de gemeente of zij de bestemming van hun pand mogen wijzigen naar andere functies, bijvoorbeeld naar een woonfunctie. “We begrijpen en horen de vragen van de ondernemers. Wat we gezamenlijk willen is een bereikbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum in Buitenpost”, aldus wethouder Harjan Bruining. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente adviesbureau DTNP gevraagd een centrumvisie op te stellen. In deze centrumvisie is de afgelopen maanden bepaald wat de beste afbakening van het centrumgebied is en waar welke functies wenselijk zijn.

Onderzoek

Om de huidige leegstand op te lossen en toekomstige leegstand te voorkomen is men het onderzoek begonnen met gesprekken met lokale betrokkenen. Samen met een projectgroep (gemeente, ondernemersvereniging, plaatselijk belang, ondernemers, makelaars, bewoners, etc.) is er een inventarisatie gemaakt. Ter plaatse besprak men de dagelijkse gang van zaken en werd onder andere de vraag gesteld: “Waar begint volgens jullie het centrum?” Aanvullend zijn er individuele gesprekken gevoerd met ondernemers, eigenaren, ontwikkelaars en vertegenwoordigers van het verenigingsleven die veel lokale kennis over of grote belangen in het centrum hebben. Om ook vroegtijdig alle overige ondernemers in het centrum, én winkeliers daarbuiten, de kans te geven hun wensen en visie op het centrum van Buitenpost kenbaar te maken, is er ook een online enquête uitgevoerd.

 

Uitkomsten

De uitkomsten van de gesprekken en de enquête zijn opgenomen in de centrumvisie. De volgende stap is dat de visie wordt aangeboden aan de gemeenteraad om deze vast te stellen. Na vaststelling worden de genoemde adviezen gaan uitwerken in de vorm van een uitvoeringsagenda. De centrumvisie Buitenpost wordt op 17 september in de raad behandeld.

Dit kan u ook interesseren

Eén reactie

  1. het word wel eens tijd om verandering in het winkelcentrum aan te brengen het moet een trekpleister worden voor het winkelende publiek het is ontzettend saai en weinig winkels daardoor gaan ze s.veen op zoeken

Back to top button