HoofdnieuwsRegionaal

Eerste vluchtelingen uit Oekraïne naar Dokkum

DOKKUM – De eerste vluchtelingen uit Oekraïne die in Noardeast-Fryslân worden opgevangen gaan naar een voormalig woonzorg-complex aan de Omloop in Dokkum.

Hier kunnen vanaf vrijdag 18 maart ongeveer 50 personen worden opgevangen. Of de opvang op die datum ook al nodig is, is nog onduidelijk. Dat hangt van de toestroom en doorstroom af.

Burgemeester Johannes Kramer is blij dat zijn gemeente zo snel al plek kan bieden aan een groep vluchtelingen. “Wy wolle no dizze minsken, dy’t alles efter harren litten hawwe, in plak biede.“

Door het aanbod van inwoners die de opvang van grotere groepen vluchtelingen kunnen regelen, kan de gemeente al op korte termijn hulp bieden.
“Dizze gebouwen hawwe al keamers en de needsaaklike toiletfoarsjennings, dus dat is folle makliker. Ik bin tige bliid mei dizze stipe fanút de mienskip”, aldus burgmeester Kramer.

De instroom van de vluchtelingen naar de locatie in Dokkum, vindt gecoördineerd plaats via het ‘overstappunt’ in Heerenveen. De plaatsing van vluchtelingen op opvanglocaties wordt uitsluitend gedaan door het zogenoemde Fries Coördinatie Punt (FCP). Bel de gemeente als u Oekraïners kent die onderdak nodig hebben. De gemeente stemt dit dan af met het FCP.

De gemeente is nog bezig met meerdere grootschalige initiatieven. Er wordt in eerste instantie gekozen voor de opvang op grotere locaties. Dit omdat de gemeente de locaties gaat beheren. Kleinschalige opvang vraagt veel meer mensen voor het beheer.

Zodra er meer bekend is over andere locaties, dan wordt hierover gecommuniceerd. Net zoals bij de Omloop worden raadsleden en omwonenden van de desbetreffende locatie als eerste geïnformeerd.

Voor alle locaties zal straks hetzelfde gelden; er zullen vrijwilligers nodig zijn om de opvang goed te stroomlijnen.
Zie voor meer informatie op de website van de gemeente: www.noardeast-fryslan.nl/oekraine of de website van Veiligheidsregio Fryslân: www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-doen-wij/noodopvang-vluchtelingen-uit-oekraïne/

Dit kan u ook interesseren

Back to top button