Regionaal

Gedeputeerde en wethouders helpen leerlingen met snoeien tijdens educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

BUITENPOST – Als kinderen op jonge leeftijd hun omgeving leren kennen en waarderen, dan is de kans groot dat ze er later meer rekening mee houden en zich er zelfs actief voor in gaan zetten. Met het educatieproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ leren sinds 2008 ieder jaar bijna duizend bovenbouwleerlingen van basisscholen in Noordoost-Friesland hun eigen, bijzondere omgeving kennen: Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

Op vrijdag 4 september 2020 helpen gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouders Felix van Beek (Smallingerland), Gerben Wiersma (Dantumadiel), Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân), Max de Haan (Achtkarspelen) en Tytsy Willemsma (Tytsjerksteradiel) de kinderen met het snoeien van de houtwallen en elzensingels als onderdeel van dit educatieprogramma.

De basisschoolleerlingen leren op school over de historie en de natuurwaarde van het coulisselandschap. Daarnaast gaan zij één dag onder leiding van medewerkers en vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland met natuurbeheer aan de slag bij een boer in de buurt. Deze dag gaan zij op zoek naar de soortenrijkdom in de elzensingels en houtwallen en leren zij hoe het landschap onderhouden wordt zodat dit ook voor volgende generaties behouden blijft. Daarnaast maken de leerlingen samen met een educatief begeleider van de centra voor Natuur- en Milieueducatie verschillende opdrachten. Zo krijgen ze een onderzoeksopdracht en ook creatieve opdrachten waarin ze gaan stoksnijden of een bijenmobile van elzenproppen maken. In september en oktober gaan in totaal 40 bovenbouwgroepen op deze manier aan de slag.

Educatieproject ‘Takomst foar in unyk lânskip’

Het educatieproject dat al sinds 2008 bestaat, is een samenwerkingsproject van vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân.

 Sustainable Development Goals
Met het lespakket worden leerlingen zich bewust van de bijzondere landschapswaarden in de Noardlike Fryske Wâlden en de daarbij behorende biodiversiteit. Daarmee sluit dit lesprogramma aan op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze bestaan uit zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Doel 15: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button