HoofdnieuwsRegionaalSport

Geen subsidie meer voor zwembad De Kûpe

BUITENPOST – Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen hebben besloten geen subsidie voor zwembad De Kûpe in 2017 en 2018 toe te kennen aan stichting Sportcentrum 8kspelen. De subsidie die in 2016 is toegekend aan het zwembad in Buitenpost vordert de gemeente terug. Het college doet dit omdat de stichting zich niet houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst. ‘Wij hebben geconstateerd dat er niet goed omgegaan wordt met gemeenschapsgeld’, aldus wethouder Jouke Spoelstra. ‘Het intrekken van de subsidie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening van het zwembad tot 2019.’

Stichting Sportcentrum 8kspelen is in 2014 een subsidieovereenkomst met de gemeente Achtkarspelen aangegaan. De stichting ontvangt jaarlijks € 168.000 van de gemeente om in 2019 een nieuw zwembad in Buitenpost te realiseren, dat zonder gemeentelijke bijdrage gebouwd en geëxploiteerd kan worden. Tot die tijd houdt de stichting het huidige zwembad open.

Het bestuur van stichting Sportcentrum 8kspelen heeft onlangs plannen ingediend waarbij de gemeente gevraagd wordt om een bijdrage van meer dan 9 miljoen euro tot en met 2060. Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd en een garantstelling voor een lening van 4,775 miljoen euro. Daarmee komt het stichtingsbestuur de afspraken met de gemeente niet na. Bovendien verwacht de stichting dat een nieuw zwembad niet voor 1 januari 2019 gereed zal zijn.

Wethouder Jouke Spoelstra heeft donderdag 8 december in de gemeenteraadsvergadering aangegeven dat het college er naar streeft dat in 2019 een nieuw zwembad is gerealiseerd. Daartoe worden ook alternatieve plannen bekeken. ‘Als gemeente zullen we in januari kijken hoe we daadwerkelijk willen bereiken dat er na 2019 een zwembad is in Buitenpost.’ Het personeel van De Kûpe heeft aangegeven dat zij hun werkzaamheden willen voortzetten.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button