HoofdnieuwsRegionaal

Honderden kilometers singels onderhouden in de Noardlike Fryske Wâlden

KOLLUM – Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden hebben deze winter zo’n 70 kilometer aan elzensingels gekapt. Daarnaast zijn er honderden kilometers aan houtwallen en singels gesnoeid. Nu het vogelbroedseizoen nadert per 15 maart, zitten de werkzaamheden er bijna op. Zo’n 850 boeren en 200 particulieren zorgen voor onderhoud van het landschap in Noordoost-Fryslân.

Het snoei- en kapwerk tijdens deze winterperiode loopt ten einde. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) krijgt regelmatig de vraag waarom er ogenschijnlijk her en der een kaalslag plaatsvindt in het bijzondere coulisselandschap. “Eens per 21 jaar moeten we een boomsingel en eens per 25 jaar een dykswâl vrijwel geheel kappen. Dan krijg je de jaren erna weer kwalitatief sterke en volle singels en boomwallen”, legt NFW-bestuurslid Wout van Vulpen uit. “Verder snoeien we de bomen bij en zagen we overstekende stammen en onderste takken om de zeven jaar weg. En ook de struiken onder de bomen moeten we zo nu en dan kortwieken.”

De leden van de NFW zijn onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van 1.500 kilometer aan elzensingels en 150 kilometer aan houtwallen. Gemeenten in de regio verlenen ontheffing voor de kap van de beschermde singels. Ongeveer vierhonderd boeren werken met een landschapsbedrijfsplan. In zo’n plan staat de onderhoudstoestand van het landschap rondom de boerderij beschreven. Verder is het een hulpmiddel voor hoe en wanneer ze landschapselementen als singels, houtwallen en pingo’s kunnen onderhouden. Via beheerovereenkomsten ontvangen de agrariërs een vergoeding voor het onderhoudswerk.

Fotobijschrift: Boeren onderhouden boomsingels in Noordoost-Fryslân. Eens in de 21 jaar is het nodig deze vrijwel geheel te kappen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button