HoofdnieuwsRegionaal

Huisvesting voor statushouders in Buitenpost

BUITENPOST – De gemeente Achtkarspelen realiseert huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsstatus in het voormalige dienstencentrum van een seniorencomplex aan de Herbranda in Buitenpost. Het gaat om capaciteit voor ongeveer dertig mensen. Het pand wordt hiervoor verbouwd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van het voornemen op de hoogte gesteld en burgemeester Oebele Brouwer heeft de naaste omwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 3 augustus in het gemeentehuis.

De gemeente Achtkarspelen staat voor een forse uitdaging. De taakstelling om statushouders te huisvesten, is fors en er komen te weinig sociale huurwoningen vrij. Het voormalig dienstencentrum wordt een zogenoemde doorstroomlocatie, waar statushouders maximaal twee jaar kunnen wonen.

De gemeente zal het gebouw de komende tien jaar huren. Eerst wordt het door plaatselijke ondernemers geschikt gemaakt voor bewoning. De komende weken worden verwarming en elektra verbeterd en wooneenheden, keukens en sanitair aangebracht. De verwachting is dat de verbouwing eind van het jaar klaar is.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button