HoofdnieuwsRegionaal

Iedereen van waarde in nieuw armoedebeleid Achtkarspelen

BUITENPOST – De gemeente Achtkarspelen heeft een nieuw armoedebeleid opgesteld met als titel ‘Iedereen van waarde’. Achtkarspelen wil de positie van haar inwoners verbeteren en bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en het bieden van een positief toekomstperspectief. ‘Armoede moet bestreden worden. Het is onacceptabel dat binnen onze gemeente mensen zijn die niet rond kunnen komen en als gevolg daarvan niet mee kunnen doen, in het bijzonder kinderen,’ aldus wethouder Gerda Postma.

De basis op orde

Steeds meer mensen raken in de financiële problemen. Om dat tij te keren gaat Achtkarspelen het armoedebeleid verbeteren en wordt geprobeerd om bij zoveel mogelijk inwoners de financiële basis op orde te krijgen en te houden.

Maar liefst 1.300 huishoudens in Achtkarspelen leven van een inkomen tot net boven het bijstandsniveau (CBS). 500 kinderen van 4 tot 18 jaar wonen in een dergelijk huishouden. Volgens landelijk onderzoek  lopen 1 op de 6 huishoudens het risico op problematische schulden. In Achtkarspelen gaat het dan om 1.978 huishoudens. Voor een duurzame aanpak van dit probleem wil de gemeente niet alleen meer inkomensondersteuning bieden, maar ook de financiële zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers verbeteren, waardoor men op termijn weer op eigen benen kan staan.

Kansen voor kinderen

Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal worden uitgesloten. Inwoners moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en ontwikkelen en volop mee kunnen  doen aan de samenleving. Met name kinderen mogen niet de dupe worden. Zij moeten zorgeloos, kansrijk, gezond en gelukkig op kunnen groeien en optimaal in staat kunnen zijn hun talenten te ontwikkelen.

Verbeteren wat beter kan

Regelingen die altijd goed hebben gewerkt, zoals de kwijtschelding van gemeenteheffingen, blijven in stand of worden verder uitgebreid. Andere bestaande voorzieningen worden omgevormd tot regelingen die de duurzame ontwikkeling van de burger bevorderen en die een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe Top-regeling (Talent-Ontwikkeling en Participatie). Deze regeling is gericht op het kunnen meedoen aan de samenleving  op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en ontspanning voor jong en oud. Door middel van individueel maatwerk worden de voorzieningen vraaggericht ingezet waarbij de burger en zijn financiële situatie het vertrekpunt zijn en niet de regeling.

De gemeenteraad bespreekt op 11 december het nieuwe armoedebeleid.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button