HoofdnieuwsRegionaal

IMF-subsidie voor 15 projecten in Noardeast Fryslân

KOLLUM – Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2020 subsidie aan 15 initiatieven vanuit de mienskip. Het gaat om een bedrag van bijna € 300.000,-. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

In de regio ontvangt Plaatselijk Belang Kollum, Vereniging dorpsbelangen Burum e.o. en Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting
Lichtpunt een bijdrage.

Plaatselijk Belang Kollum ontvangt een bijdrage om een Streetart route te maken in Kollum. Door het aanbrengen van een historische schildering op de grond rondom de Toeristisch Overstap Punt wordt de bezoeker, toerist of inwoner vanuit de regio verleid naar het centrum van Kollum door te lopen of te fietsen om daar de nog aanwezige historie met eigen ogen te zien.

Vereniging dorpsbelangen Burum e.o. ontvangt een bijdrage om Tijdsbeeld 2018 Burum te maken. Tijdens Burum Cultureel in 2018 herkenden de inwoners zich in het kunstwerk “Mienskip” van beeldhouwer Heleen Kater. Het kunstwerk is gecreëerd op basis van een stratenplan. Alle 517 inwoners zijn geplaatst op het adres waar zij wonen. Door het in brons gieten van het kunstwerk en het een mooie plek te geven in het centrum laat het dorp zien dat muren slechts een “omhulling” zijn.

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt ontvangt een bijdrage voor Beschermd wonen in Kollumerzwaag. Voor inrichting houtbewerkingswerkplaats voor de dagbesteding bij het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Voor de eigen houtbewerkingsplaats wordt apparatuur en een afzuiginstallatie aangeschaft. Ook worden materialen aangeschaft voor het maken van de meubels voor de 20
nieuwe door brand verwoeste appartementen.

Voor de volledige lijst die een positief advies ontvangen kunt u hier klikken.

Iepen Mienskipsfûns

De volgende subsidieronde loopt van 7 september tot en met 1 oktober 17.00 uur. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk. Deze tender is geopend van 7 september tot en met 22 oktober 2020.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button