HoofdnieuwsRegionaal

IMF-subsidie voor 15 projecten in Noordoost-Fryslân

LEEUWARDEN – Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 15 initiatieven in de regio Noordoost-Fryslân. In de eerste openstellingsperiode van 2023 gaat er 254.228 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is de restauratie van skûtsje Nooitgedacht.

 De Stichting Cultureel Erfgoed Feanster Skûtsje gaat het in 1901 gebouwde skûtsje Nooitgedacht de komende jaren in de originele staat restaureren. De stichting gaat dit doen in samenwerking met het leer- en werkproject Beurtschip waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het skûtsje deed jarenlang dienst als bed and breakfast in Parijs en werd in 2021 teruggevaren naar Fryslân.

Voor de restauratie zijn tekeningen opgevraagd, boeken geraadpleegd en er is met skûtsje-kenners en familie overleg geweest. De stichting zorgt voor de inkoop van materiaal, de exploitatie en het intact houden van het skûtsje na reparatie. Na restauratie kunnen toeristen een vaartocht op het skûtsje boeken en op die manier het Lauwersmeergebied verkennen. De totale investering bedraagt € 264.750,-. Het Iepen Mienskipsfûns levert een bijdrage van € 35.000,-.

 Iepen Mienskipsfûns subsidie

Vanaf 18 september t/m 5 oktober 2023 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten. Kijk voor meer informatie over IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/IMF.

Foarút mei bern en doarp

Het organiseren van multifunctioneel vervoer d.m.v. busjes als continue voorziening voor de inwoners van Kollumerpomp die door vrijwilligers uit het dorp zullen worden bestuurd. Het vervoeren van basisschoolkinderen naar scholen in omliggende dorpen en tevens het verbeteren en verduurzamen van de mobiliteit van inwoners van Kollumerpomp om hiermee de leefbaarheid van Kollumerpomp te behouden en te verbeteren.

 

Stichting Pompster Vervoer150.00035.000

Dit kan u ook interesseren

Back to top button